Όταν ένας πολεμά για μια ιδέα... αυτός πολεμά ! Όταν όλοι ενωθούν για την ανθρωπιά και το ήθος της ανθρωπιάς και της ειρήνης,
τότε ο Θεός είναι τα πόδια σας, τα χέρια σας, η καρδιά σας...η αγάπη σας.

ΜΕΤΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΡΦΟΣΥΝΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ! ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΥΠΕΡ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ !

Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

Ο "ΠΡΟΦΗΤΗΣ" ΛΟΓΟΣ


Και σάλπισε ο Λόγος και την ιερή ψυχή των ανθρώπων ανέστησε από τα τάρταρα του Άδη.


Σάλπισε ο Λόγος, και γκρέμισε τα κάστρα της δαιμόνιας παιδείας, χαρίζοντας στα έθνη Χριστό, Ελλάδα και ανθρωπιά.

Και ο Λόγος αναστήθηκε με τον Χριστό ! Διότι Χριστός είναι ο Λόγος της ψυχής του ανθρώπου. Και κάθε άνθρωπος υιός Θεού.

Αδέρφια μου, Θεοί εστέ ! Αυτό το μέγα φόρτωμά σας ... και ο Λόγος Χριστός ξελαφρώνει την ψυχή από τα παρά φύσιν βάρη της, βιώνοντας ο άνθρωπος τη φύση του πατέρα Θεού ως υιός Του.

Και σάλπισε ο Λόγος φωτίζοντας στους ανθρώπους τη Νέα Γη και το Νέο Ουρανό. 

Τόσο πολύ αγάπησε ο Πατήρ τον κόσμο, ώστε έστειλε τον μονογενή Του Υιό, ως άνθρωπος θνητός, να θεάσει τις εικόνες προς το καθ' ομοίωσιν Του!

Και σάλπισε ο Λόγος και τόσο πολύ αγάπησε ο πατέρας Θεός την Ελλάδα, που έστειλε ξανά στη γη τον αγαπημένο του Ιωάννη, της αγάπης τον βασιλιά... για να κηρύξει την Ουσία του Λόγου = ΦΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ. 

Η Νέα Γη είναι η επανεκκίνηση της Αγάπης στο εντός ημών των ανθρώπων στον ένα Ουρανό της Αγίας του Θεού Σοφίας.

***

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ = σπέρνω τα γεγονότα πριν να συμβούν.

Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος

Λέγει ο Πατήρ ημών Θεός, " αγαπάτε αλλήλους ως εαυτόν ", διότι αυτό που ο κάθε εαυτός είναι ό,τι είναι όλοι οι άλλοι οι αλλήλοι.
Και αυτή η αγάπη εστί ο Θεός προς το καθ' ομοίωσιν του προς τους ανθρώπους.

Στο Ένα το Πνεύμα όποιος κατοικεί, ουδείς δούλος ανώτερος του Κυρίου του. Και ουδείς άνθρωπος κατώτερος του Κυρίου Του.

Το ένα το Άγιο Πνεύμα του Θεού είναι η Αγία Του Εκκλησία.


Εσείς Έλληνες ενώστε τα εκατοντάδες σχίσματα που χώρισαν την Εκκλησία του Θεού οι ανάξιοι της Θείας Χάριτος ψευτο-ιεράρχες και πατέρες του κτίσματος του σατανά, ως άγιο πνεύμα του θεού τους. Και κόψτε τα κλήματα τα μη φέροντα υγιή καρπό από την ιερή γη εμάς των Ελλήνων.
Αναστηλώσατε την Μία Αποστολική και Καθολική Εκκλησία, χαρίζοντας δωρεάν στον λαό την ελληνική παιδεία.

Θωράκιση των Ελληνικών Συνόρων και άρση της βουλευτικής ασυλίας. Να συλληφθούν όλοι οι κλέφτες. Κατάσχεση των κλεμμένων τους και την παραδειγματική τιμωρία τους.

Και η νέα Βουλή των Ελλήνων θα είναι πένητες ερημίτες και γέροντες κλητοί που δωρεάν θα καθοδηγούν τους Έλληνες, ακολουθώντας το Σύνταγμα του Ιωάννη Γ' Δούκα Βατάτζη. 

 Τα πάντα των Ελλήνων στους Έλληνες. Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ να μην ξαναφύγει. Τα Ίμια να χαριστούν στην αδερφή μας Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας και στο όνομα της ειρήνης και της ανθρωπιάς να αναλάβει και τον ορυκτό πλούτο των Ιμίων για το καλό της ανθρωπότητας.

Η Ελλάδα να τιμωρήσει την ΕΟΚ για την απάτη που έστησαν σε βάρος των Ελλήνων.

Αν δεν μας επιστρέψουν οι γείτονες τις 7 Εκκλησίες μας στην Ασία με τις περιουσίες που ανήκουν ισόβια στον Ελληνισμό, και δεν μας ανοίξουν την πόρτα της Αγίας Σοφίας, τούρκικος μιναρές στην Ελλάδα να μην ξαναηχήσει.

Να γελοιοποιηθούν τα έθνη που τα γράμματα των νομισμάτων του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Φιλίππου, τόλμησαν να τα ονομάσουν γιουγκοσλαβικά.

Στους μη έχοντες γη, να τους χαριστεί, ώστε να ο καθένας να μπορεί να καλλιεργεί.

Να αναστηλωθούν όλοι οι αρχαίοι ελληνικοί ναοί.

Ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδος με τάξη και ειρήνη να μοιράζεται δωρεάν στον λαό.

Δωρεάν ενέργεια, νερό και, προς ταπείνωση και εξευτελισμό των νόμων των εβραίων, για 10 χρόνια φοροαπαλλαγή σε όλους τους Έλληνες.


Με τις ευλογίες της αγάπης της μητέρας μας Παναγίας, της Βασίλισσας του Έθνους των Ελλήνων, σας κρούω την πόρτα της αγάπης σας αδέρφια μου, να σας προσφέρω τη δύναμη και την εξουσία του Θεού και Πατέρα μας προς Ανάσταση του Χριστού Λαού Του.Ιωάννης εν Χριστώ Βασιλεύς των Πένητων

Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

Αιρέσεις πρόδρομοι του Αντιχρίστου

(Αποσπάσματα)Η φιλόκοσμος ανθρωπότης προετοιμάζεται παρά του διαβόλου να δεχθή τον αντίχριστον, δια της δημοκρατικής αναρχίας και συγχύσεως και δια της αποστασίας. …

Εκ των παλαι
οτέρων αιρέσεων, κυρίως πρόδρομος του Αντιχρίστου είναι ο Αρειανισμός. Η Αρειανή αίρεσις «πρόδρομος ελογίσθη του αντιχρίστου» (Μ. Αθανασίου, ΒΕΠΕΣ, 30,128) και «μελέτη και Παρασκευή και προοίμιον της του αντιχρίστου παρουσίας» (Γρηγορίου Νύσσης, PG.45,884). … Η αίρεσις αύτη, πολεμεί την Θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, λέγουσα, ότι δήθεν ο Υιός και Λόγος του Θεού δεν είναι αληθινός Θεός, αλλά «κτίσμα... εστί και ποίημα» (παρά Μ. Αθανασίω, ΒΕΠΕΣ,30,129) του Θεού. Οι Αρειανοί μάχονται κατά «της του Λόγου Θεότητος» (Αλεξάνδρου Αλεξανδρείας, PG.18,576) και επιχειρούν «μεταλλάξαι την πίστιν» (Γρηγορίου Νύσσης, PG.45,884), προς ίδιων αυτών όλεθρον και των ακολουθούντων αυτούς. …

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

Περί Μασονίας


"… Επίσης γνωστόν τυγχάνει, ότι οι δήθεν Ευαγγελισταί, οι Χιλιασταί, οι ερμηνευταί των Γραφών, καθώς και τόσοι άλλοι με χριστιανικάς προσωπίδας, είναι παραφυάδες εβραϊκαί με χριστιανικά προσχήματα και ονόματα. 
Ομοίως, Εβραίοι είναι και οι Μασσώνοι και θεωρούν και αυτοί τους Χριστιανούς ως βέβηλους, επειδή δεν έχουν μυηθή εις τα της Μασσωνίας, και διατάσσουν τον προσήλυτον να ορκισθή ως εξής:

«Ορκίσθητι ενώπιον του μεγάλου Αρχιτέκτονος του σύμπαντος και της σεπτής ταύτης Στοάς, ότι θέλεις συντρίψει πάντα δεσμόν συνδέοντά σε εισέτι μετά Πατρός, Μητρός, Αδελφών, Βασιλέων, συγγενών και λοιπών, ως και με οιονδήποτε Ον, εις ο υπεσχέθης πίστιν και υπακοήν, και ότι απολύεσαι παντός όρκου, όν δήθεν έδωκας προς την Πατρίδαν και τους Νόμους και ότι συντάττεσαι ανεπιφυλάκτως με τας νέας αρχάς της Μασσωνίας υπό την σημαίαν του μεγάλου αρχιτέκτονος του Σύμπαντος».

Ολύμπια Φλόγα

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011

Σταυρωμένε εγώ μου


εγώ ζωή Μου ειμί φωνή,
εσύ η καρδιά μου,
εγώ ειμί η αγάπη, εσύ τα σπλάχνα μου.
εγώ ειμί η ανθρωπιά, εσύ ο Θεός Μου.

και στην αρχή της αγάπης η Ελλάδα, και η Ελλάδα ο Ιησούς Χριστός.
που γκρέμισε τα βουνά στην πλάνη των θνητών ψυχών.
που έλουσε με θείο φως την αγάπη σου, αγάπη μου ψυχή Μου.

δώδεκα οι θεοί του Ολύμπου του εγώ του βουνού της ψυχής σου έλληνα, τόσα και τα πάθη της ψυχής σου.

δώδεκα τα πάθη σου άνθρωπε, και ένας εσύ ... εγώ το παλιό μου εγώ.

ένας εσύ Κύριε άνθρωπε μου, ένας και εγώ… μια η αγάπη... και εσύ δεν με αγάπησες ποτέ...

εγώ μου.
εσύ με ευλογείς όταν τα πάθη σου αγαπώ,
ΜΑ εσύ με σταυρώνεις όταν το εγώ σου δεν ακολουθώ...

εγώ ειμί το εσύ σου... εσύ μου... σταυρωμένε εγώ μου !

από ιούδες φίλους σου...
από υποκριτές δεσποτάδες, και ανθρωποφάγους ευσεβείς διδασκάλους της πλάνης σου Ελλάδα μου...


Ιωάννης

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ;

Απευθύνομαι σε σας Έλληνες… σε εσάς που σας ήξερα ανδρείους να φυλάτε πάντα Θερμοπύλες. Και σήμερα έχετε στήσει οθόνες μεταξύ σας και δείχνετε τι σας κάνουν οι Εφιάλτες του Έθνους μας… και πεθαίνετε.

Αυτό θέλουν οι προδότες… αυτό λέει η προφητεία τους: Το 2013 να εξαφανίσουν κάθε τι Ελληνικό σε όλο τον κόσμο

Γι αυτό και δεν μιλούν, για αυτό αφήνουν τους αλλοδαπούς να αλωνίζουν στην Ελλάδα, για αυτό και σας φυτεύουν ψεύτικη ελπίδα… κι εσείς… πιστεύετε ότι τίποτα δεν θα βελτιωθεί, αλλά έχετε σκύψει το κεφάλι, γιατί οι πράξεις κάνουν τον Έλληνα και όχι τα λόγια χωρίς τις πράξεις. 

Όλοι σας περιμένετε να εμφανισθεί ο αντί-χριστος και δεν βλέπετε ότι ήδη υπηρετείτε το σύνταγμά του ! Έχει καμία διαφορά να δείτε το πρόσωπο από το να τον υπηρετείτε;

Πού είστε Έλληνες; Στο αίμα σας κυλά ΙΧΩΡ… εσείς που κυλάτε;

Περιμένετε από τους προδότες  ιεράρχες να κάνουν τι; Τι να κάνουν, εκτός από το να σας σταυρώνουν στα μυαλά με ψέματα και απουσία;  Και κάνουν υποτίθεται κάποιες αγαθοεργίες… για να ευλογήσουν τα γένια τους, την ίδια ώρα που προδίνουν το Έθνος των Ελλήνων;

Αντί να τους πείτε ΤΙ ΛΕΤΕ ΡΕ; !

ΑΡΧΙΔΕΣΠΟΤΕΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ


Βλάσφημοι αρχιερείς... έχιδνες ευσεβείς, λύκοι γραμματείς.
Αρχι-δεσπότες του Αγίου Έθνους μου προδότες.

Το ελάχιστο που κάνετε εις τον αδελφό σας, τούτο ποιείτε εις τον Κύριο μου.

Και εσείς κάτω από τα ιερά τα άμφια, φοράτε ιερές ζαρτιέρες;

ουαί !!! εσάς πόρνοι !!!!


Σας είπε ο Κύριος : '' το να είστε στην οδό μου, εστί ούτε δεύτερο μανδύα να κρατάς για σένα, και τα πάντα τα ελέη είναι ελέη Θεού προς τον Λαό Του, το ποίμνιό Σας ! ''

Και εσείς αρχι-ιεράρχες σαν τα τσακάλια τις σάρκες σας ξεσχίζετε αναμεταξύ σας για το ποιος θα φάγει ποιο πολλά από την περιουσία του Λαού Μου;

Και διαμελίσατε την Μίαν Αγία Αποστολική Ορθόδοξο της αγάπης εκκλησία… σε εκατοντάδες αυτόνομα κρατίδια, και ως βασιλείς υπηρετείτε ως δημόσιοι υπάλληλοι τον καίσαρα σας;;;  ... πουλώντας τα πρόβατα στους ανθρωποφάγους και παιδεραστές του έθνους της κατάρας των ανθρώπων... μέσα στην Ελλάδα;

ουαί υμήν !!! ουαί !!!

λάσπες ρίξτε στα μούτρα σας.... και λινάτσες αντί για ράσα !

εσείς δεν είσθε παιδιά μου, αλλά υιοί του σατανά σας.

τρεις τα ανάθεμα, να θερίσετε από τα σπαρμένα σας ! ! !


Ιωάννης

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011

ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ


Της στομάχου σας η πικρία ο γλυκός λόγος της ουσίας Του Ιησού Χριστού.

Προφητεία Λέοντος Σοφού, Αυτοκράτορος Βυζαντίου 886
«Ο αληθινός και μέγας Βασιλεύς, ος κατοικεί εν τω άκρω τόπω. Ον έδιωξαν οι άνθρωποι εκ της αυτού οικίας εν ταις ημέραις του και έσται ο πρώτος δεύτερος και ο δεύτερος πρώτος…»

ΕΣΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΔΩΣΑΤΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, ΠΟΥ ΤΩΡΑ ΘΕΩΡΕΙΣΤΕ ΠΡΩΤΟΙ, ΣΕΙΣ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ! ΤΟ ΣΠΑΘΙ ΤΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΘΗΚΑΡΙ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΟΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΕΝ ΤΩ ΑΚΡΩ ΤΟΠΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ.

Ο ΛΑΟΣ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΜΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΑΣ ! 

Ή ΤΩΡΑ ΘΑ ΥΠΑΚΟΥΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ …
... ή ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΠΟΣΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΒΑΤΕ ΝΑ ΑΣΚΗΤΕΨΕΤΕ ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΓΛΥΤΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ !

ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΕΧΕΤΕ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΛΑΟ !

ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΑΝΑΞΙΟΙ


Ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος λέγει : 

" Το μη κρίνετε, ίνα μη κριθήτε περί βίου εστί, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ ".

Ο Μέγας Βασίλειος λέγει: 

" Το να εφησυχάζει κανείς, όταν το κινδυνευόμενον είναι η πίστις, τούτο είναι ΙΔΙΟ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΕΩΣ, το δε να ελέγχη ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ ".

Σώμα Χριστού ο Λαός της εκκλησίας.
Πνεύμα Χριστού οι ιεράρχες της εκκλησίας.
Η εκκλησία μπορεί να δώσει ασυλία από το κράτος του σατανά στον Λαό της.

ΑΛΛΑ… σήμερα αντί για το πνεύμα του Ιησού Χριστού....

Η Εκκλησία δίνει την αίσθηση πως είναι ΘΕΑΤΗΣ του προβλήματος, βλέπει να σφιχταγκαλιάζει το ποίμνιο ο θάνατος του σφραγίσματος και ΣΙΩΠΑ ! ! !

Ιεράρχες … Έχετε ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΥΘΥΝΗ έναντι του Ορθοδόξου λαού μα και του εαυτού σας...

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Επιστολή περί Χριστού του προ του Πιλάτου Κυβερνήτου της Ιουδαίας, προς τον Τιβέριον Καίσαρα Αυτοκράτορα Ρωμαίον


Ήκουσα, ω Καίσαρ, ότι επιθυμείς να μάθεις ό,τι σοι γράφω νυν περί ανθρώπου τινός λίαν εναρέτου καλουμένου ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ον ο λαός θεωρεί Προφήτην και οι μαθηταί του Θεόν, λέγοντες ότι είναι υιός Θεού πλάστου ουρανών και γης και παντός ό,τι εν αυτή ευρίσκεται και υπάρχει. Τη αληθεία, ω Καίσαρ, ακούονται καθ’ εκάστην θαυμάσια πράγματα περί του Χριστού αυτού. Ανεγείρει νεκρούς και ιατρεύει ασθενείς δια μιας μόνης λέξεως.

Είναι ανήρ αναστήματος μετρίου, καλός την όψιν και μεγαλοπρέπειαν περιβεβλημένος ιδίως κατά το πρόσωπον ώστε όσοι τον ατενίζουν αναγκάζονται να τον αγαπούν και να φοβώνται. Έχει κόμην χρώματος καρύου ωρίμου εξικνουμένην μέχρι των ώτων του, εκείθεν δε μέχρι των ωμοπλατών του καταντά γαιόχρους αλλά μάλλον στιλπνή, διχάζεται δ’ αύτη εν τω μέσω άνωθεν κατά το σύστημα των Ναζαρηνών. Το μέτωπόν Του είναι λείον και γαλήνιον, το πρόσωπόν Του άνευ ρυτίδος ή κηλίδος, η ρίς και τα χείλη Του κανονικώτατα, το γένειόν Του είναι πυκνόν και του αυτού χρώματος της κόμης, δεν είνε δε μακρόν κα διχάζεται εν τω μέσω. Το βλέμμα Του είναι σοβαρόν και εμποιούν φόβον, έχει δε δύναμιν ακτίνος ηλιακής. Ουδέις δύναται να τον παρατηρήση ατενώς. Όταν επιτιμά, φοβίζει, όταν δε πράττει τούτο, κλαίει. Είναι αξιαγάπητος και χαρίεις μετά σοβαρότητος. Λέγουσιν ότι ουδέποτε ώφθη γελών, αλλά πλειστάκις κλαίων. Έχει ωραίας τας χείρας και τους βραχίονας. Εν τη συνομιλία ευαρεστεί πάντας΄ δυσκόλως όμως φαίνεται, όταν δε φανή που, είναι μετριόφρων και έχει το ωραιότερον παράστημα του κόσμου. Είναι ωραίος ως η μητέρα του, ήτις εστίν η ωραιοτέρα Γυνή, η θεαθείσα ποτέ εις τα μέρη ταύτα.

Μαρμαρωμένη Ανθρωπιά

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011

Το Ποτήρι των Θλίψεων


Θρόνους και δόξα ζήτησαν από τον Κύριο δύο αγαπημένοι Του μαθητές. Κι Εκείνος τους πρόσφερε το ποτήρι Του (βλ. Μάρκ. 10: 35-40).
Το ποτήρι του Χριστού είναι το μαρτύριο, τα παθήματα.

Το ποτήρι του Χριστού σ΄ εκείνους που το πίνουν χαρίζει εδώ στην γη την πρόγευση της ευλογημένης Βασιλείας του Χριστού και ετοιμάζει στον ουρανό θρόνους αιώνιας δόξας.

Άφωνοι στεκόμαστε όλοι μπροστά στο ποτήρι του Χριστού. Κανείς δεν μπορεί να παραπονεθεί γι΄ αυτό το ποτήρι, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί αυτό το ποτήρι. Γιατί Εκείνος που μας πρόσταξε να το γευθούμε, το ήπιε πρώτος από όλους.

Ω δένδρο της γνώσεως του καλού και του κακού !
Θανάτωσες στον παράδεισο τους προπάτορές μας, εξαπατώντας τους με το δόλωμα της αισθησιακής ηδονής και με δόλωμα λογικής ( βλ. Γεν.2:9 , 16-17. 3:1-7).

Ο Χριστός, ο Λυτρωτής των καταδικασμένων ανθρώπων, έφερε στην γη, στους πεσμένους και εξόριστους, το δικό Του ποτήρι, το ποτήρι της σωτηρίας.

Η πίκρα ΤΟΥ ΠΟΤΗΡΙΟΥ Του εξαφανίζει από την καρδιά τη θανάσιμη και αμαρτωλή ηδονή.
Η ταπείνωση, που ξεχειλίζει από το ποτήρι Του, θανατώνει το υπερήφανο σαρκικό φρόνημα.
Όποιος πίνει τούτο το ποτήρι με πίστη και υπομονή, αποκτά πάλι την αιώνια ζωή, που τη στερηθήκαμε εξαιτίας της γεύσης του απαγορευμένου καρπού.

ΑΓΚΑΘΙΝΟ ΣΤΕΦΑΝΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΠΕΡΙ ΤΑΛΜΟΥΔ (απόσπασμα)


"   Το Ταλμούδ είναι δια τους Εβραίους ο θρησκευτικός κώδιξ, και έχει το κύρος ως ιερόν βιβλίον και δια τούτο το μελετώσιν όσοι έχουσιν αξιώσεις επί του τίτλου του λογίου΄ όθεν και ημείς εκ του βιβλίου Πέτρου Α. Κασιμάτη «περί ανθρωποθυσιών παρ’ Εβραίοις» Δικαστικαί Αποφάσεις, εκδόσεως 1891, αντιγράφομεν κατά συγκοπήν τα εξής:

Σελίς 26: Εν τω θρησκευτικώ βιβλίω των Εβραίων τω Χορκοϊμ απαντάται ότι «Ο απειθών εις τον Νόμον του Μωυσέως δύναται τυχείν συγχωρήσεως, αλλ’ ο παραβιάζων τα κελεύσματα του Ταλμούδ θανάτω τιμωρήσθω». Επίσης λέγει ότι «Πας όστις ήθελεν εκφέρει δισταγμούς περί του θεοπνεύστου των γραψάντων το Ταλμούδ ή δοξασίας εναντίας των εν αυτώ περιεχομένων, έξει την αιώνιον κόλασιν».

Σελίς 30: Η ημέρα έχει δώδεκα ώρας. Κατά τας τρεις πρώτας ο Θεός κάθεται σπουδάζων τον Νόμον, τας άλλας τρεις κρίνει, τας ακολούθους τρεις τρέφει τον κόσμον και κατά τας τρεις τελευταίας παίζει μετά του Λεβιάθαν, βασιλέως των ιχθύων, ούτινος το μέγεθος τοιούτον τυγχάνει, ώστε ιχθύς 300 λευγών μήκους δύναται ακόπως να εισχωρήση εν τω φάρυγγι αυτού. Ως εκ του φόβου όθεν των κινδύνων, ους τινας ηδύνατο να παρέξη η πολλαπλασίασις ιχθύος τοιούτου είδους και μεγέθους, ο Θεός από τον μεν Λεβιάθαν αφήρεσε τα γεννητικά όργανα, την δε θήλειαν αυτού απέκτεινε και αλάτι διαφυλάξας παρέχει προς βρώσιν τοις εν παραδείσω πιστοίς.

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

ΙΔΕ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ


Αυτός που πολεμάει διαβόλια, μαύρες μαγείες και αόρατα  φαντάσματα… είναι εργάτης του σατανά. Και όχι ορθόδοξος  της αγίας του Θεού Σοφίας.
Διότι γνωρίζουν οι ορθόδοξοι ότι ο Σατανάς είναι του κτιστού πνεύματος του αντίχριστου, και όχι του αέναου φωτός της αλήθειας εμάς των Χρισμένων τον Κύριο Ιησού Χριστό.

Η ψευδαίσθηση της αλήθειας του σατανά… έκανε τον άνθρωπο να πιστέψει, πως μια πέτρα μπορεί να σηκωθεί μόνη της και να τον χτυπήσει. Η λέξη «μαγεία», γεννά από μόνη της το πρώτο «δαιμόνιο», το οποίο ονομάζεται : «να έχει ο άνθρωπος την γνώση για αλήθεια πως υπάρχουν εξωτερικές δυνάμεις αόρατα φαντάσματα και να θέλουν να σου κάνουν κακό… και ότι μπορούν να το κάνουν», (όπως βουντού, μαύρη μαγεία).

Έτσι ο άνθρωπος με το που τα  φοβάται… αυτό που φοβάται Δημιουργείται, γιατί στο πνεύμα μπορεί να είστε θνητοί, μα στην ψυχή είστε Θεού υιοί… και ότι πιστεύετε θεουργείται.

Εδώ και τρεις ημέρες του Θεού (μία ημέρα του θεού εστί 1000 έτη ανθρώπων) το πνεύμα της γνώσης του δένδρου της ζωής, είναι επάνω στην ξύλινη γνώση της κατάρας ξένου έθνους από την δικιά μας την πατρίδα του ουρανού και της γης μας.
Και στέλνουν το πνεύμα του ανθρώπου προς την πορεία της αυτεπάγγελτης σκλαβιάς με μάγους δεσπότες, και πλανεμένους ποιμένες… μέσα στον στάβλο να βλέπουν τον άνθρωπο να ζει ως γκόημ = ζώο τους… και μέσα στα κόπρανα για νόμους και ούρα για πνεύμα να ντύνουν τον άνθρωπο με τον μανδύα του σατανά τους.

ΠΟΣΟ ΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ Ο ΒΡΕΤΑΝΟΣ ;

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

Πέτρου Α, 22-24


Τὰς ψυχὰς ὑμῶν ἡγνικότες ἐν τῇ ὑπακοῇ τῆς ἀληθείας διὰ Πνεύματος εἰς φιλαδελφίαν ἀνυπόκριτον, ἐκ καθαρᾶς καρδίας ἀλλήλους ἀγαπήσατε ἐκτενῶς, ἀναγεγεννημένοι οὐκ ἐκ σπορᾶς φθαρτῆς, ἀλλὰ ἀφθάρτου, διὰ λόγου ζῶντος Θεοῦ καὶ μένοντος εἰς τὸν αἰῶνα· διότι πᾶσα σὰρξ ὡς χόρτος, καὶ πᾶσα δόξα ἀνθρώπου ὡς ἄνθος χόρτου· ἐξηράνθη ὁ χόρτος, καὶ τὸ ἄνθος αὐτοῦ ἐξέπεσε· τὸ δὲ ῥῆμα Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα. τοῦτο δέ ἐστι τὸ ῥῆμα τὸ εὐαγγελισθὲν εἰς ὑμᾶς.

Νόημα: Ας ανοίξουμε την καρδιά μας και ας δώσουμε την άδεια στο Φως να μας (φωτίσει στο σκοτάδι) την καθαρίσει από το σκοτάδι δια μέσου του Λόγου και με διάθεση αγάπης και προσφοράς στον συνάνθρωπο εαυτό μας, ας μοιράσουμε την γνώση της Αλήθειας ξανα-γεννημένοι όχι με σώμα φθαρτό, αλλά με πνεύμα αθάνατο Ναού ζώντος Θεού της ψυχής… γιατί κάθε υλικό έχει χρόνο, όπως και κάθε επίτευγμα του ανθρώπου χάνεται χωρίς την πράξη του Λόγου που φανέρωσε ο Χριστός, και που είναι άχρονη στον χρόνο. Και η πράξη του Λόγου είναι το Θείο Δώρο σε μας.

Μετά-φραση με τις γλώσσες των αγγέλων :

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011

ΑΙ ΓΕΝΕΑΙ ΠΑΣΑΙ (αποκωδικοποίηση)

Μερική αποκωδικοποίηση:


Εδώ και πολλές γενεές Ελλάδα μου, σου προσφέρουν να υμνείς τον πνεύμα που σε οδηγεί προς την αθάνατη ταφή σου.

Καθηλωμένος επάνω στην ξύλινη γνώση, σου διδάσκουν να άρεις την μάθηση που μέσα στον τάφο της αγάπης σου σε κηδεύει.

Ως μυροφόροι ήρθαν οι μάγοι και οι ποιμένες σου να σε μυρώσουν πως είσαι ο Χριστός τους, πριν εσύ το φρόνημα της φύσης της καρδιά σου να δεις.

Αυτοί σε θρέψανε ουράνιο άρτο, και με τον λόγο τους σε χτύπησαν στην αχίλλειό σου πτέρνα της ανθρωπιάς ...


***

Αγαπημένα μου αδέλφια να μελετάτε τις γραφές κ την ορθοδοξία μας και όσο μετουσιάζεστε με το Άγιο Ευαγγέλιο, τόσο, ορθόδοξοι χριστιανοί, να γευόμαστε την ανάσταση της αλήθειας.


Ιωάννης

Αποσπάσματα της Καινής Διαθήκης

Κατά Ιωάννη 1 : 1

Εν αρχή ην ο Λόγος, και ο Λόγος ην προς τον Θεόν, και Θεός ην ο Λόγος.


Κατά Ιωάννη 1 : 1

Ως αρχή είναι οι λέξεις που μελετάς, και οι λέξεις απευθύνονται προς εσένα αναγνώστη , γιατί εσύ είσαι : Γέννεσις 26 και είπεν ο Θεός ποιήσωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθ' ομοίωσιν.

2 Ούτος ην εν αρχή προς τον Θεόν. 

2 : ο Λόγος είναι η αρχή της θεάσεως του ανθρώπου... από τον πατέρα προς τον υιό Του.


Αποκάλυψη Ιωάννου κβ.11

Ο καιρός γαρ εγγύς εστιν. ο αδικών αδικησάτω έτι, και ο ρυπαρός ρυπαρευθήτω έτι, και ο δίκαιος δικαιοσύνη ποιησάτω έτι, και ο άγιος αγιασθήτω έτι.
=  εσύ που σπέρνεις την αδικία, του αδίκου σου τον καρπό εσύ βιώνεις και στο τώρα σου θερίζεις αυτό που σπέρνεις, εσύ ο σπορέας της βρωμιάς των ψυχών, εσύ βρωμίζεις,

... εσύ που σπέρνεις στους αδελφούς σου την Αγιοσύνη συνέχισε να σπέρνεις... το Όλον Μας.

Αποκάλυψη Ιωάννου κβ.14

''Μακάριοι οι ποιούντες τας εντολάς Αυτού, ίνα έσται η εξουσία αυτών επί το ξύλο της ζωής, και τοις πυλώσιν εισέλθωσιν εις την πόλη.''

Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2011

Των Αργοναυτών η Εκκλησία

Ο Ορφέας = Χριστός = ο Έλλην... στο πνεύμα... σύμφωνα με την παράδοση ήταν γιός της Μούσας Καλλιόπης = καλοσύνης και του θεού Απόλλωνα = της ψυχής σου αναγνώστη , έν.

Υπήρξε ο εισηγητής της Μυστηριακής Δοξασίας του Ορφισμού, με κεντρικό πρόσωπο τον Διόνυσο, που απέβλεπε στη μύηση των οπαδών της, στην Επιστημονική και Θεολογική Αλήθεια... αυτό που έκανε πράξη από θεωρία στα μάτια του Κόσμου, ο Ιησούς μας ο Χριστός.

"Δίδαξε" Θεογονία, Κοσμογονία, Ανθρωπολογία, Θεραπευτική, Μαντική προφητών, Χρησμολογική, Μουσική, Αστρολογία, Βοτανολογία και καθιέρωσε πρώτος τις Φυσικές Εορτές των Ηλιακών Τροπών και των Ισημεριών... καθαρά τρόπο ζωής, ανθρωπιάς... και Θέασης του ανθρώπου και όχι απλά πρόσωπα κάποιων παραμυθιών, αλλά με Θεού θεών παιδεία.

Συμμετείχε στην Αργοναυτική εκστρατεία, έριξε σε ύπνο με το γλυκό τραγούδι του το δράκο που φύλαγε το χρυσόμαλλο δέρας και βοήθησε τους Αργοναύτες να γλυτώσουν από τις Σειρήνες, παίζοντας στη λύρα του την υπέροχη μουσική του....  όπως η Θεία Χάρις και σήμερα...  τις χαμένες ψυχές των ανθρώπων που ως ναύτες είναι χαμένοι στις θάλασσες της χαμένης Ιθάκης τους... η Χρυσή φύση του Ιησού Χριστού και Πατέρα Θεού πάντα προστατεύει από τα δαιμόνια του σκότους... που βασανίζουν τον άνθρωπο στην ψυχή.

Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

Ο Ιησούς ως Νυμφίος


Ο ίδιος ο Χριστός συχνά παρομοίασε τον ερχομό Του με γάμο και τον εαυτό Του με Νυμφίο (γαμπρό). Και στο τέλος της Αποκάλυψης ο παράδεισος συμβολίζεται με μια «πόλη στολισμένη σαν νύφη», μέσα στην οποία δεν μπαίνει τίποτε κακό.

«Ήταν ανέραστος», γιατί είναι ο Νυμφίος της Εκκλησίας, ερωτευμένος και ενωμένος με τη Νύμφη Του, την ανθρωπότητα.

Μόνο αν δεν ήταν Θεός, αλλά ένας κοινός άνθρωπος, τότε δεν είναι αληθινός αυτός ο ιερός γάμος, άρα ούτε η ανάσταση και φυσικά δεν υπάρχει και σωτηρία από το θάνατο.

Και εσείς αδέλφια μου ορθόδοξοι, εσείς ο Νυμφίος Χριστός εαυτός.

Που σήμερα οι ποιμένες και μάγοι διδάσκαλοι σου, συνουσιάζονται με το ψεύδος τους προς την κατάρα της ψυχής του Ιησού Χριστού, εσύ αναγνώστη μου είσαι η ζώσα εκκλησία Του, εσύ του Φωτός των Ανθρώπων η Ελλάδα .

New World Order

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011

ΕΧΕΤΕ ΘΑΡΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ


ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΣ... ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ... 

ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΣΑ... ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ, ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ... ΑΛΛΩΣΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΟΡΚΙΖΕΙ... 

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΑ... ΟΙ ΔΕΣΠΟΤΕΣ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ... ΑΝ ΒΕΒΑΙΑ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ...

Έχετε θάρρος έλληνες !!!

Τούτου του προφήτου Ηλία ο της Ορθοδοξίας ο Αληθινός Χριστός... είναι η αλήθεια, και ο Λόγος του... μα εσύ έλλην η ψυχή Του.

Εδώ μαζί μας στην γη Είναι ο Κύριος... εδώ στην γη μας ελλάδα μου το Πνεύμα Του η αγάπη... και στα πόδια τα δικά σου έλληνα η ιερή Του Αλήθεια... η δικιά Σου Ανθρωπιά...

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011

ΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΑ


Σε γνωρίζω Έλληνα διαφορετικό από αυτό που είσαι στο τώρα .

Το λάδι σου πηγάζει από τα λείψανα των ανδρείων σου πατέρων που πέθαναν με την ιερή προσευχή στα χείλη τους ΧΑΙΡΕ Ω ΧΑΙΡΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και σήμερα στο όνομα της ελευθερίας ζείτε μέσα στην σκλαβιά .

Δίκαιο έχει ο ποιητής που λέγει ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΗΓΩΝΤΑΣ ...ΤΑ ΝΑ ΚΛΑΙΣ.
Σήκωσε το βλέμμα στον ουρανό έλληνα αυτή είναι η καθάρια ψυχή σου, που εδώ στη γη στην βαπτίσανε με το αίμα την πίκρα και το δάκρυ.

Οϊμέ στην συμφορά σου, που από τέτοιους πολιτικούς και τέτοια εκκλησία δέχεσαι να γαλουχηθούν και τα παιδιά σου… να γίνονται άνθρωποι το θέλεις...
Μα τι είναι ο άνθρωπος χωρίς την ελληνική παιδεία; Σε γνωρίζω Έλληνα ουράνιο και από τον Θεό σου να είσαι γεννημένος θεός.

Τον Θεό του Κολοκοτρώνη, τον Θεό του Πατροκοσμά… να είσαι ο Έλλην σαν τους πατέρες λιοντάρια και όχι όπως σας κατάντησαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι να είστε υιοί του σατανά.
Εσάς ορέ Έλληνες δεν σας έπιανε η φοβέρα και σήμερα καταντήσατε σκλάβοι του θεού σας, το χρήμα. Πουλώντας την πατρίδα, τα όσια και τα ιερά .

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ


ΑΠΟΛΛΩΝ

Ὅσα μέν πρὸς ἀρετήν καί κόσμον ὀρώρετε ποιεῖν, ποιεῖτε. ἐγώ γάρ ἐφετμεύω τρισένα ὑψιμέδοντα. οὗ λόγος ἄφθεγκτος ἐν ἀδείω κόρη ἔγκυμος ἔσται, ὥσπερ πυροφόρον τόξον ἅπαντα κόσμον ζωγρήσας, πατρί, προσάξει δῶρον. Μαρία δέ τό όνομα αὐτῆς.

Όσα σχετικά με την αρετή και την κοσμιότητα παρακινείτε να κάνουν, πράττετε και σεις. Διότι εγώ προφητεύω κυβερνήτη με τριπλή υπόσταση εις μίαν. Του οποίου ο ανείπωτος Λόγος θα κυοφορηθεί εις ανυποψίαστη κόρη, όπως ακριβώς το πυρφόρο τόξο, αφού αιχμαλωτίσει όλον γενικώς τον κόσμο, θα τον προσφέρει ως δώρο εις τον Πατέρα. Μαρία σε το όνομα αυτής.

α. Vat. Gr., 1198, φ. 65β
β. Σινά 327, φ.236α
γ. Διονυσίου 281, φ. 103α
δ. Σινά 1189, φ. 6β

Ὀψέ ποτε ἐπί τήν σχεδήν ταύτην ἐλάσεις θεός γαῖαν, καί δίχα σφάλματος σάρξ γενήσεται ἀκαμάτου θεότητος, ἀνιάτων παθῶν λύσεις φοροῦσα, καί τούτω πικρός γενήσεται φθόνος λαοῦ, καί προς ὕψος κρεμασθεῖς, ὡς θανάτου κατάδικος, εἰς πάντα πρᾶος πεσεῖται.

Ως Θεός θα φθάσει εις αυτήν την πολυδιηρημένην γη και θα γεννηθεί με σάρκα αλάθητο. Με ανεξάντλητα όρια ως θεότητα θα απαλλάξει τον άνθρωπο από την φθορά των ανιάτων παθών. Και τούτων θα τον φθονήσει άπιστος λαός και αφού κρεμαστεί υψηλά ως κατάδικος εις θάνατον, όλα θα τα υποφέρει με πραότητα.

α. Δοχειαρίου 5, φ. 124α, Σίβυλλα
β. Σινά 327, φ.235α - 235β, Πλάτων
γ. Βατοπεδίου 754, φ. 182β, Όμηρος
δ. Σινά 1189, φ. 7, Χίλων
ε. Ιβήρων 386, φ. 174β, Πλάτων
στ. Richard Bentleii Epistola, σελ. 10, Αντίοχος
ζ. Διονυσίου 281, φφ. 103α - α03β, Πλάτων

Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2011

Η ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (μέρος 3ο)


Η μακαρία εποχή της Αναλαμπής της Ορθοδοξίας μετά των ουρανίων και επιγείων αγαθών θα διαρκέση ολίγον σχετικώς χρόνον, κατά το πάνσοφον σχέδιον του Θεού της σωτηρίας και δικαιοκρισίας των ανθρώπων. 

Πάντως, ο Μακρυγιάννης είδε «το πενήντα θαμπωμένο» (Μαρκυγιάννη, ενθ’ ανωτ.σ,199), ήτοι ακαθόριστον.

Εάν επετρέπετο εις τον Διάβολον να καταστρέψη την οικουμένην κατά βούλησιν, ουδείς ο σωζόμενος, ουδέ και αυταί αι συνθήκαι της επιγείου ζωής! Αλλ’ επειδή, ουχί ο «ανθρωποκτόνος» (Ιωάν.η’,44) ούτος και αι σκοτειναί του δυνάμεις, αλλ’ ο Χριστός κυβερνά, κατά το «εδόθη μοι πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί της γης» (Ματθ.κη’,18), ο όλεθρος θα επέλθη εις την ανθρωπότητα, κατά το «τα δύο μέρη αυτής εξολοθρευθήσεται και εκλείψει, το δε τρίτον υπολειφθήσεται (Ζαχαρ.ιγ’,18)» εν τη γη.

Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ στο σήμερα διαχρονικό

Ιω. 1,1  Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος.

Ιω. 1,1 Εις την αρχήν της πνευματικής και υλικής δημιουργίας, άναρχος και προαιώνιος, υπήρχες εσύ η ψυχή του ανθρώπου που διαβάζει ο Υιός και Λόγος του Θεού το εσύ Έλληνα. Και ο Λόγος ήτο πάντοτε αχώριστος από τον Θεό και εσένα υιέ Μου, εσύ Υιέ μου ο απειροτέλειος, όπως ο Πατήρ και το Άγιον Πνεύμα της Ανθρωπιάς που οι Έλληνες Υιοί του Φωτός προφήτεψαν.

Ιω. 1,2 Οὗτος άλλωστε ο Ελληνισμός ἦν ἐν ἀρχῇ προς τους Ανθρώπους στην γη.


Ιω. 1,2 Αυτός υπήρχε εις την αρχήν της δημιουργίας ενωμένος προς τον Θεό.
Ιω. 1,3 πάντα δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, γράματα, τέχνες, επιστήμες, νόμοι δικαίου καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν.
Ιω. 1,3 Όλα τα δημιουργήματα έγιναν δι' αυτού και χωρίς αυτόν δεν έλαβε ύπαρξη κανένα, από όσα έχουν γίνει.


EΞAIΡΕΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ, ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΩΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ


Τὸ Βυζάντιο, ἡ Ὀρθοδοξία καὶ ἡ ἱστορικὴ συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ. 

Ἄρθρο-ἀπάντηση στὶς ἀνιστόρητες συκοφαντίες τῶν ἐβραιομαρξιστῶν χριστιανομάχων!

Τὸ Ἀνατολικὸ Ρωμαϊκὸ κράτος ἔζησε καὶ διέπρεψε ἐπὶ χίλια περίπου ἔτη μετὰ τὴν ἄδοξη κατάρρευση τοῦ Δυτικοῦ. Κάνοντας ἐδῶ μία παρένθεση νὰ τονίσω ὅτι ἀποτελεῖ ἱκανὴ καὶ ἀναγκαία συνθήκη τὸ στοιχεῖο τῆς ἑνότητος σὲ ἕνα κράτος, πολλῶ δὲ μᾶλλον ὅταν πρόκειται γιὰ μία πολυεθνικὴ αὐτοκρατορία. Ἀξίζει, λοιπόν, νὰ μελετηθοῦν οἱ λόγοι ἀποσυνθέσεως καὶ τελικῆς διαλύσεως τῆς Δυτικῆς αὐτοκρατορίας. 

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2011

Η ΟΡΘΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ


Σώμα Χριστού ο Λαός της εκκλησίας.

Πνεύμα Χριστού οι ιεράρχες της εκκλησίας.
Η εκκλησία είναι διορισμένη και υπεύθυνη για την δωρεάν παιδεία του Λαού !
Η εκκλησία είναι η ένωση των πολλών προσώπων του Λαού στο Ένα της Αγάπης του Θεού το Πνεύμα.

Η εκκλησία είναι Αγία Βασιλεύουσα ουρανού στην γη, και πολίτευμα της, η Πατρική Αγάπη του Θεού.

Η εκκλησία είναι φάρος αγάπης, ανάστασης και αιωνίου ζωής.

Η εκκλησία είναι οι Έλληνες αδελφωμένοι... με ιερείς διακόνους του λαού τους και γέροντες που διδάσκουν την ανάσταση και την ανθρωπιά του Ιησού Χριστού.

Η εκκλησία μπορεί να δώσει ασυλία από το κράτος του σατανά στον Λαό της.
Να δώσει γη στους ακτήμονες.
Να απαλλάξει τον Λαό της από τους παράνομους φόρους των ξένων εθνών.
Να μοιράσει τον ορυκτό πλούτο στην Ελλάδα… και μέσα από αυτήν την τέφρα της, να ξανά αναστήσει την Ελλάδα !

Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2011

Ο ΛΟΓΟΣ


«Εν αρχή ην ο Λόγος, και ο Λόγος ην προς τον Θεόν, και Θεός ην ο Λόγος» (Κατά Ιωάννη, κεφ Α’, στ 1)

Εν αρχή ην ο πατέρας, και ο πατέρας είναι ο υιός, και ο υιός είναι ο Πατέρας… και εσύ άνθρωπε το Όνομα της ουσίας Του και Αυτός που είναι στην ψυχή.

Ορθόδοξη μετάφραση σε ουσία λέξεων Θεού :
«στην αρχή εμείς οι λέξεις που διαβάζεις (ή ακούς), και το Πνεύμα μας είναι εσύ άνθρωπέ μου, Εγώ Μου, εσύ»

Ο Λόγος εστί Πνεύμα ! Και έπλεξαν αγγέλους τα γράμματα, λέξεις με ουσία αλήθειας από στόματος του Θεού, και δόξασε ο Θεός τον άνθρωπο, επικοινωνώντας ο Θεός μαζί του, χαρίζοντάς του νέα μυαλά και νέα νόηση, στο τι εστί Αγάπη, στο τι εστί Ανθρωπιά.

Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ


Εδώ και μερικές μέρες μπήκαμε στην περίοδο της πολιτειακής ανωμαλίας.

Μάταια με διάφορα τερτίπια πολιτικά προσπαθεί η κυβέρνηση να γυρίσει την ψυχολογία του κόσμου και να δεχτεί την εξαθλίωσή του, και με συναίνεση λαού να παραχωρηθεί το Έθνος σε αλλοδαπή κυριαρχία υλική και πνευματική.

Η λύση της ανωμαλίας δεν είναι να κάνουν την όποιου τύπου κυβέρνηση, αλλά να σταματήσουν η κατάρρευση της κοινωνίας, τόσο σε υλικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο. Και σε αυτό ΔΕΝ συμβάλλει κανείς.

ΔΕΝ συμβάλλει γιατί από την μια οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου επιμένουν να μην κάνουν πίσω στα εξοντωτικά μέτρα εναντίον του λαού, επιμένουν να λένε ψέματα στους Έλληνες, επιμένουν να μην εκμεταλλεύονται τον πλούτο της Ελλάδος, αλλά να τον δίνουν στα ξένα χέρια και τελικά επιμένουν στο φόβο μιας ειλικρινούς διαθέσεως αντιμετώπισης των πραγμάτων.

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2011

Η ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (μέρος 2ο)


Αποκάλυψη  Ιωάννου, κεφ κ’ στ.9

«9 Καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς γῆς, καὶ ἐκύκλευσαν τὴν παρεμβολὴν τῶν ἁγίων καὶ τὴν πόλιν τὴν ἠγαπημένην· καὶ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ καὶ κατέφαγεν αὐτούς.»

Κατά Λουκάν, κεφ. ιζ’, στιχ. 20

«20 Ἐπερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν Φαρισαίων πότε ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀπεκρίθη αὐτοῖς καὶ εἶπεν· οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως»

Κατά Μάρκον, κεφ. ιγ’, στ. 19-20

«19 Ἔσονται γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι θλῖψις, οἵα οὐ γέγονε τοιαύτη ἀπ᾿ἀρχῆς κτίσεως ἧς ἔκτισεν ὁ Θεὸς ἕως τοῦ νῦν καὶ οὐ μὴ γένηται. 20 Καὶ εἰ μὴ ἐκολόβωσε Κύριος τὰς ἡμέρας, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ· ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς οὓς ἐξελέξατο ἐκολόβωσε τὰς ἡμέρας.»

Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

Η ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (μέρος 1ο)


Η Αναλαμπή της Ορθοδοξίας θα έλθη μετά τον όλεθρον της λαίλαπος του μεγάλου πολέμου, δια του οποίου «καθαρισθήσεται η γη» (Ιεζεκ.λθ’,16) από των σατανοκρατικών σκοτεινών δυνάμεων και των αμετανοήτων ασεβών οπαδών των, «και κατοικηθήσονται αι νήσοι επ’ ειρήνης» (Ιεζεκ.λθ’,6), ήτοι αι κατά τόπους Ορθόδοξαι Εκκλησίαι (Γρηγορίου Θεολόγου,P.G.36,608).

Τότε ο Θεός θα αναδείξει ευσεβή εκκλησιαστικήν και πολιτικήν παγκόσμιον εξουσίαν, και τον «από πενίας» «βασιλέα» (Ανδρέου δια Χριστόν Σαλού,P.G.111,676,853) «Ιωάννην» (Μεθοδίου, «Χρησμοί και Προφητείαι»,σ.47-48), κατά το «βασιλέα μετά δόξης όψεσθε» (Ησ.λγ’,17,22), τον οποίον, κυριολεκτούμενον επί του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού  (Ησ.λγ’,17,22), αναφέρεται τυπικώς και προδρομικώς και εις τούτον. 

Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2011

Η Άκρη Του Σύμπαντος η Ψυχή Σου

Αν απλώσουμε με την φαντασία μας, ένα αόρατο δάκτυλο προς το σύμπαν,
θα έβρισκε ποτέ πάτο;
Αν το ίδιο δάχτυλο το απλώσουμε μέσα στα βάθη της ψυχής σου, θα έβρισκε εκεί πάτο;

Όχι βεβαίως .

Άπυρο το έξω σύμπαν, άπυρο και το μέσα σύμπαν....

Και ιδού εσύ το κέντρο των δύο, εσύ άνθρωπε. Το κέντρο τους,
μέσα στο άπυρο να έχεις μέτρα και σταθμά…
μέσα στο όλον είσαι ένας ζωντανός οργανισμός.


Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011

ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΗΤΕΥΟΜΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ


«ΕΞΕΛΘΕ ΕΞ ΑΥΤΗΣ Ο ΛΑΟΣ ΜΟΥ»

Διο η εντολή Κυρίου προς τους πιστούς αυτού προ του επερχομένου ολέθρου είναι αύτη:
«Φεύγετε εκ μέσου Βαβυλώνος και ανασώζετε έκαστος την ψυχή αυτού» (Ιερεμ.κη’,6) !  Το αυτό δε εντέλλεται και η άλλη αποκαλυπτική «εκ του ουρανού» φωνή, λέγουσα. «Έξελθε εξ αυτής ο λαός μου, ίνα μη συγκοινωνήσητε ταις αμαρτίαις αυτής και ίνα εκ των πληγών αυτής μη λάβητε» (Αποκαλ.ιη’,4).
Πας ορθόδοξος πιστός εις «πάντα όσα» ενετείλατο ημίν ο Κύριος (Ματθ.κη’,20) και «επί πάσιν οις ελάλησαν οι Προφήται» (Λουκ.κδ’,25) αυτού, λύει «πάντα σύνδεσμον αδικίας» (Ησ.νη’,6) προς την Βαβυλώνα την μεγάλην και τα τέκνα αυτής.


ΕΛΛΑΣ

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011

ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ Η ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΟ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ

ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΡΙΑ


Η συνομωσία των Σιωνιστών περί Συντελείας του 2012,η καταστροφολογία και η πλάνη του Εωσφόρου, που ως βάση του έχει τον ολοκληρωτικό έλεγχο του νου, και την άνευ όρων υποταγή [της μάζας]σε αυτόν... έχει στόχο ξεχάσουμε να σκεπτόμαστε ως άνθρωποι… Βόμβες που βομβαρδίζουν προς αυτήν την κατεύθυνση αμέτρητες!!! Τα μάτια μας παραπάνω, από [από δεκατέσσερα]!!! Οι παγίδες που κατέκλυσαν την ζωή μας μπήκαν να μας μπερδέψουν ακόμη και στα κείμενα των προφητών!!!

 Μην συναινούμε, τραυματίζοντας καίρια την συνείδησή μας, με τους θρασείς υπηρέτες του τρομοκράτη Αντιχρίστου!!!

Η επιλογή είναι δική μας, αν θα ακολουθήσουμε τη ζωή, που μας προσφέρεται απ΄τον Θεό, ή αν σφραγισθούμε ως μάζα στον θάνατο!!!

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011

Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΓΩΓ ΑΠΟ ΒΟΡΡΑ

Τον καιρόν της επικειμένης θείας οργής του ολέθρου «θλιβήσονται οι άνθρωποι» («Ανωνύμου Παράφρασις των του Βασιλέως Λέοντος Χρησμών», PG.107,1144) υπό πρωτοφανών τοπικών πολέμων. Θα ακούωσιν ούτοι «πολέμους και ακοάς πολέμων» (Ματθ.κδ΄,6-8). «Εγερθήσεται γαρ έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν και έσονται λιμοί και λοιμοί και σεισμοί κατά τόπους» (Ματθ.κδ΄,6-8), ήτοι σεισμοί «μεγάλοι» (Λουκ.κα΄,11), «και μαχαίρα ανθρώπου επί τον αδερφόν αυτού εσταί» (Ιεζεκ.λη΄,21). «Πάντα δε ταύτα αρχή ωδινών» (Ματθ.κδ΄,6-8). Τον δε βορράν, ως «λέβητα υποκαιόμενον» είδεν ο Προφήτης, διότι «από προσώπου βορρά εκκαυθήσεται τα κακά επί πάντας τους κατοικούντας την γην» (Ιερεμ.α΄,13-14) ασεβείς, δια του «Γώγ» άρχοντος «Ρώς, Μοσόχ και Θοβέλ» (Ιεζεκ.λη΄,3)
( ... )

Η ΑΛΗΘΕΙΑ

ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ...


Την δημοκρατία που επικαλούνταν οι Λίβυοι πολίτες κατά την «επανάστασή τους», την «πάει περίπατο» η νέα ηγεσία και για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι το έργο ήταν στημένο.
Ο πρόεδρος του Εθνικού Μεταβατικού Συμβουλίου Αμπντέλ Τζαλίλ, δήλωσε ότι οι νέες αρχές της Λιβύης έχουν σκοπό να επαναφέρουν τη Σαρία και επεσήμανε ότι θα απαγορευθεί το διαζύγιο και θα επιτραπεί η πολυγαμία.
Μετά από αυτές τις δηλώσεις, η Διεθνής Ομοσπονδία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξέδωσε ανακοίνωση διαμαρτυρίας, η οποία τονίζει ότι αυτό θα ήταν οπισθοδρομική πράξη.
Μάλλον προετοιμάζουν τον διαμελισμό της Λιβύης… 

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

ΗΠΑ: Ἡ κατάργηση τῶν μετρητῶν ἄρχισε. Μὲ νόμο ἀπαγορεύονται τὰ μετρητὰ σὲ ἀγορὲς μεταχειρισμένων στὴν Λουϊζιάνα


Εἶναι ἀπόλυτη τρέλα!  Ὅταν καταλήγουμε σὲ μία κοινωνία χωρὶς μετρητὰ (cashless society), οἱ τράπεζες, γιὰ τὶς ὁποῖες διαμαρτύρεται ὅλος ὁ κόσμος, θὰ βάζουν τὰ ἄπληστα χοντρὰ δάχτυλά τους σὲ κάθε συναλλαγὴ ποὺ λαμβάνει χώρα.
Καὶ τὰ μεταχειρισμένα ἀγαθά; Πολλοὶ ἄνθρωποι ἀγοράζουν μεταχειρισμένα ἀγαθά, ἐπειδὴ δὲν μποροῦν νὰ ἀντέξουν οἰκονομικὰ νὰ ἀγοράσουν καινούργια, ἐπειδὴ εἶναι φτωχοί. Πολλοὶ ἀπὸ ἐμᾶς γίνονται ὅλο καὶ φτωχότεροι καθημερινά, καὶ αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ ὅλο καὶ περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς πουλᾶμε μεταχειρισμένα προϊόντα μας.
Μπορεῖ νὰ γίνει μία νέα μορφὴ διακρίσεων κατὰ τῶν ἀτόμων ποὺ δὲν ἔχουν ἔλεγχο λογαριασμῶν, χρεωστικὲς κάρτες ἢ πιστωτικὲς κάρτες. Πιστέψτε μέ, θέλουν καὶ τὸν τελευταῖο ἀπὸ ἐμᾶς σὲ αὐτὸ τὸ σύστημα, καὶ τὸ θέλουν τρομερά. Ἔχετε πάνω σας μετρητά; Πολὺ καλὸ ὅταν θέλετε νὰ κάνετε ἀγορές, ὁπουδήποτε ἔτσι; Μπορεῖτε νὰ τὰ χρησιμοποιήσετε γιὰ νὰ πληρώσετε γιὰ ὁτιδήποτε.

Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


ΩΡΑ ΥΠΕΡΤΑΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ!

_Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα τόσο ο κ. Πρωθυπουργός, όσο και οι λοιποί Αρχηγοί των Πολιτικών κομμάτων, ανεβοκατεβαίνουν τα σκαλοπάτια του Προεδρικού Μεγάρου! Δεν γνωρίζω εάν ο Ανώτατος Άρχων έχει ακόμη από το Σύνταγμα της Ελλάδος αποφασιστικές αρμοδιότητες ή όχι, εν τούτοις το γεγονός ότι στις κρίσιμες ετούτες ώρες όλοι οι Πολιτικοί Αρχηγοί Τον επισκέπτονται, σημαίνει ότι τουλάχιστον Τον υπολογίζουν! Άρα στην πράξη έχει αρμοδιότητες τις οποίες και πρέπει να ασκήσει στις κρίσιμες ετούτες ώρες, όπου η Πατρίδα μας κ-α-τ-έ-χ-ε-τ-α-ι, τελεί δηλ υπό ξενική κατοχή! Το ΒΗΜΑ της Κυριακής 23ης Οκτωβρίου, δηλ. χθες μόλις, γράφει: "Οι δανειστές στέλνουν "αντιβασιλείς"  στην Αθήνα. Αναζητούν τρόπο για να σερβίρουν τη μόνιμη εγκατάσταση επιτρόπων και τον περιορισμό της εθνικής κυριαρχίας" (σελ. Α14). 

_Ως ένας απλούς πολίτης αυτής της δοξασμένης Χώρας, την οποία τώρα ταπεινώνουν τόσο άγρια οι εντός των τειχών Εφιάλτες και οι εκτός των τειχών εισβολείς, αλλά και ως ένας γνήσιος Ορθόδοξος Έλληνας, που αγαπώ την Πατρίδα μου, φρονώ ταπεινά, ότι ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ!  Είναι δηλ. Αυτός, και μόνον Αυτός, που μπορεί να υπερασπισθή τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ελλήνων με πρώτο τό δικαίωμα της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, που αποτελεί θεόσδοτο δώρο, δηλ. δώρο του Δημιουργού και εν Τριάδι προσκυνουμένου Θεού στον άνθρωπο! Το δώρο της ελευθερίας για την οποία ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ανά  τούς αιώνες χύθηκε τόσο αίμα Ηρώων της Πατρίδος, Εθνομαρτύρων και Μαρτύρων της αγίας Ορθοδοξίας! 

ΕΛΛΗΝΕΣ, ΜΑΘΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ !

ΛΟΓΟΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Αποδρούν μέσω Συντάγματος: "Ναι, θέλουμε 180 για εκχώρηση κυριαρχίας"!


Απόδραση μέσω εκλογών για την λιγότερο "ελληνόψυχη" κυβέρνηση που γνώρισε ο τόπος: Ζητούν 180 ψήφους στην Βουλή για να δώσουν την εθνική κυριαρχία στους Γερμανούς και τους "γερμανόφωνους" της Ευρώπης και είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να τους πάρουν. Μάλιστα το πιθανότερο είναι ότι δεν θα πάνε καν σε ψηφοφορία, αλλά για "οικονομία χρόνου" θα πάνε κατ'ευθείαν σε εκλογές.
«Ο κύβος ερρίφθη» από τον Ε.Βενιζέλο, καθώς ελήφθη το μήνυμα που στέλνουν οι πολίτες και το οποίο αναπαρήγαγε χθες το defencenet.gr: Εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας, έστω δήθεν στο όνομα της «ευρωπαΪκής ολοκλήρωσης» όπως προβλέπει το Σύνταγμα της χώρας από το 1975, απαιτεί τα 3/5 της Βουλής δηλαδή 180 ψήφους Ελλήνων βουλευτών σε διαφορετική περίπτωση είναι παράνομη και αν το επιχειρήσει μια κυβέρνηση οδηγείται στο εδώλιο.

Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


Πόσοι από εσάς γνωρίζετε τις λεπτομέρειες του λεγόμενου μεσοπρόθεσμου και του λεγόμενου πολυνομοσχεδίου;
Ποιοί από τους βουλευτές πιστεύετε ότι γνωρίζουν το σύνολο των συνεπειών των άρθρων που περιλαμβάνονται σε αυτά;
Έριξαν σε πολιτικούς και πολίτες το κοκαλάκι των συλλογικών συμβάσεων και κάποιων έκτακτων εισφορών και κόλησαν όλοι εκεί.
Κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει το τι ψηφίστηκε.
Κανείς μα κανείς.
Εκτός από εκείνους, που μέσα στα πρωτόκολλα, ισχυρίζονται ότι "γνωρίζουν καλά την μεγαλύτερη των επιστημών, που είναι η επιστήμη της χειραγώγησης των λαών".
Η Ατζέντα 21 προωθείται! Έχει ψηφιστεί η διάλυση κάθε ίχνους ανθρωπιάς.
Πόση εμπειρία απαιτείται για να μπορέσει κανείς να εφαρμόσει παγκόσμια σχέδια; Εμπρός αναρωτηθείτε.......

Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2011

ΚΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΛΕΙΝ


Επειδή ό,τι γίνεται στις μέρες μας είναι εκ του πονηρού, μάθετε ότι:

Αυτός που μισεί ως έλληνας τον Ιησού Χριστό δεν είναι Έλλην.
Αυτός που μισεί ως χριστιανός την αρχαία ελληνική παιδεία, δεν είναι χριστιανός.

ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΟΧΗ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΣΙΩΠΟΥΜΕ, «ΚΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΛΕΙΝ, ΑΛΛ΄ΟΥ ΤΟΥ ΣΙΓΑΝ». ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011

ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑΣ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ


ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟΣ

Γιατί η «σύνοδος του Φαναρίου της 24.5.2005 δεν είναι ορθόδοξος; Γιατί δεν τήρησε τους όρους της Ορθοδόξου Συνόδου. Και να η απόδειξη:

Θείος όρος της Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας ορίζει, ότι δεν είναι δυνατόν εν Ορθοδόξω «Συνόδω συναριθμήναι τους περί πίστιν ασεβούντας». Δηλαδή, δεν γίνεται να συναθροίζονται  ως ορθόδοξοι συνοδικοί αυτοί που ασεβούν στην ορθόδοξη πίστη, αυτοί που είναι αιρετικοί και παναιρετικοί οικουμενιστές.
Πώς λοιπόν μπορεί αυτή η σύνοδος να λέγεται ορθόδοξος και όχι αντορθόδοξος;

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ‘’ΕΠΕΣΤΗ ΠΛΕΟΝ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΕΝ ΧΩΡΕΙ.Ο ΚΩΔΩΝ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΕΣΗΜΑΝΕΝ.
Ή ΘΑ ΥΠΑΡΞΩΜΕΝ  Ή ΘΑ ΠΕΣΩΜΕΝ ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ’’
ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΔΕΡΦΩΘΕΙΤΕ

Τον καπνό όλοι τον βλέπετε...
Το ότι τα ΙΕΡΑ και τα όσια της Ελλάδας και των παιδιών της που ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ.. νερό κανείς σας δεν δίνει !
Την ώρα που ο πλούτος της Ελλάδος φτάνει ο κάθε έλληνας να πάρει 96 δις ευρώ… Οι έλληνες είναι χρεωμένοι; Και πληρώνουν δυσβάστακτους φόρους; Και ο λαός κοιμάται στους δρόμους; ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΠΙΟ ... ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΦΤΩΧΟΙ !

Τα ελληνόπουλα τα καταντήσανε πρεζόνια, τους φτωχούς ακόμα φτωχότερους. Και κανείς μας δεν νοιάζεται ότι μας πουλάνε σε ξένα έθνη.... Η Ελλάδα δεν αντιπροσωπεύεται από κόμματα και παρατάξεις ιδεολογιών, αλλά με την ΑΓΑΠΗ, την ΠΑΙΔΕΙΑ της, και τα ΙΔΑΝΙΚΑ των ΠΡΟΓΟΝΩΝ πατέρων της ελευθερίας μας, στους ΝΟΜΟΥΣ του Θεού, και της ΕΙΡΗΝΗΣ του λαού της.

Πενθώ ... Ένα απλήρωτο γραμμάτιο, χρωστάει η γενιά αυτή, στο αδικοχαμένο αίμα των πατέρων πεσόντων υπέρ της πατρίδας μας…

Κάποτε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ήρθε σε λογομαχία με τον σατανά… ‘’θα σε σφάξω βρε χαμένε, πάλι ψέματα μου λες;’’ Και τότε ο διάβολος με απάθεια και αλαζονεία του απαντά… ‘’για δες τους Έλληνες, από το πρωί μέχρι το βράδυ τρώγονται σαν τα σκυλιά , και όμως νόμος δεν υπάρχει… διότι Μιχαλάκη μου όταν κάνεις πολιτική, τότε το δίκαιο αλλάζει νόμιμα. ‘’… Πού είναι τα ιδανικά της ελευθερίας, όταν αυτά αποκτήθηκαν με θυσίες και αίμα, μέσα από την σκλαβιά… και σήμερα ενώ έχουμε ελευθερία, χαθήκαν τα ιδανικά της και ζούμε μέσα στην σκλαβιά; Ο φιλοτομαρισμός και η αδράνεια είναι δείγματα Εθνικής και Κοινωνικής σαπίλας.

ΕΛΛΗΝΕΣ ! ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ! 
ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΑΥΡΩΝΟΥΝ !
ΟΣΟ ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ, 
ΤΟΣΟ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΑΣ !
ΜΗ ΛΕΜΕ «Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΠΟΤΕ» ! ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΕΛΛΑΣ !
ΕΜΕΙΣ ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ !
ΕΜΕΙΣ ΑΦΗΣΑΜΕ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΘΛΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ !
ΜΗΝ ΛΕΜΕ «ΟΤΑΝ ΞΥΠΝΗΣΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ…» ! 
ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ…ΕΣΥ, ΑΥΤΟΣ, ΕΓΩ…
ΑΣ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ ΤΩΡΑ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΑ !

Έλληνες ΑΔΕΡΦΩΘΕΙΤΕ, γιατί αν ξεσηκωθούμε χωρίς αδερφοσύνη … «και αν μισούνται αναμεταξύ τους δεν τους πρέπει ελευθεριά» λέει ο Σολομός.  <<...Έλληνες, ενωθείτε εναντίον του κοινού εχθρού: εναντίον του αιώνιου εγωισμού και της αυτοπροβολής, εναντίον του φθόνου, του μίσους, της διχόνοιας και της διαίρεσης, που είναι ο ίδιος μας ο εαυτός - ΕΝΩΘΕΙΤΕ να σώσουμε την Ελλάδα...>>(Θ.  Κολοκοτρώνης)

ΟΧΙ ΕΛΛΑΣ Η ΤΕΦΡΑ, αυτό είναι εκ του πονηρού.
ΟΧΙ Η ΕΛΛΑΣ Η ΣΚΟΝΗ, ΜΑ Η ΦΩΤΙΑ ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ !

Αλλά ο Χριστός Αληθώς Ανέστη. Από την τέφρα αυτή γεννάται η Ελλάς.  Το ιδεώδες της ελευθερίας δεν βρίσκεται μέσα σε αυτήν. Διότι μπορεί να καταλυθεί η ελευθερία και όμως το ιδεώδες της να ζει. Η ελευθερία του ανθρώπου έγκειται στην ελευθερία του πνεύματός του. Η ελευθερία του καθενός μας καθορίζει την πορεία της ζωής του. Η όποια θυσία προσφορά, για να έχει αποτέλεσμα χρειάζεται να γίνεται χωρίς πίεση εσωτερική ή εξωτερική, αλλά με βάση την επιθυμία να ζήσουμε αυτό το «κάτι άλλο» του κόσμου μας.
                               
                                Κανείς δεν φοβάται το σκοτάδι, φοβάται αυτό που κρύβεται μέσα του...
                                Κανείς δεν φοβάται τα ύψη, φοβάται την πτώση...
                                Κανείς δεν φοβάται να πει Σ' Αγαπώ, φοβάται την απάντηση. 

Συνήθως θεωρούμε την ευτυχία ως κατάσταση που έχει πηγή το είναι μας, τον εαυτό μας. Όμως φαίνεται πως αυτό είναι πλάνη. Αγάπη σημαίνει θυσία του εαυτού μας.  Σημαίνει διάλυση του ΕΙΝΑΙ, αυτό το «απαρνησάσθω εαυτόν». Τότε αυτή η θυσία, γίνεται αιτία ανασυγκρότησης του είναι μας, ανάσταση και όντως Ζωή. Ελλάς είναι Ορθοδοξία, η δόξα των Ουρανών. Γι αυτό και σήμερα,  όποιος είναι υπέρ της Ελλάδος αποκεφαλίζεται και πολεμιέται.
«Αν το παιδί όμως δεν φωνάξει, η μάνα δεν καταλαβαίνει ότι πεινάει»  Ήρθε η ώρα να φωνάξουμε Έλληνες !

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣ ΑΔΕΡΦΩΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ !
ΕΙΔΑΤΕ ΠΟΥ ΦΤΑΣΑΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΧΟΝΟΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΙΛΟΤΟΜΑΡΙΣΜΟ ΜΑΣ.
ΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΜΕ ΠΙΑ ΜΕ ΤΑ ΕΓΩ ΜΑΣ!
ΑΦΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ Ο,ΤΙ ΜΑΣ ΧΩΡΙΖΕΙ ! ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΕΜΕΙΣ ! 
ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΕΝΑ !
ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΔΕΡΦΩΘΕΙΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΕΝΑ, ΤΟ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ !

"Κλείσε μέσα στην ψυχή σου την Ελλάδα και θα νιώσεις κάθε είδους μεγαλείο"
Έχετε θάρρος  Έλληνες !!! Ας κάνουμε το πρώτο καθήκον μας, αυτό της αδελφοσύνης μας, και ας μην σκεπτόμαστε και αγωνιούμε τι θα κάνουμε μετά !

Όταν ένας πολεμά για μια ιδέα... αυτός πολεμά ! Όταν όλοι ενωθούν για την ανθρωπιά και το ήθος της ανθρωπιάς και της ειρήνης, τότε ο Θεός είναι τα πόδια σας, τα χέρια σας, η καρδιά σας...η αγάπη σας.

ΜΕΤΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΡΦΟΣΥΝΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ !
ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΥΠΕΡ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ

Εν αρχή της αφυπνίσεως ο Λόγος, Εν αρχή της αγάπης η ανθρωπιά. Μα που η ανθρωπιά και η αγάπη... όταν διδαχτήκαμε πως χωρίς το χρήμα είσαι....τίποτα; Ναι για Θεό όλοι μιλάμε... μα τι εστί Θεός και τί εστί ανθρωπιά... όταν ο αδελφός τον αδελφό ως κάτι άλλο από το είναι μας εμείς πολεμάμε; Το να τιμάς τους θεούς σου... και να μάχεσαι για αυτούς, ενώ μισείς τον αδελφό σου... σταυρώνεις την ανθρωπιά !
Φωνάζουμε ανάσταση.... και όμως τον θάνατο της αγάπης υπηρετούμε.
Ονομαζόμαστε Ελλάδα... και τους εχθρούς της ειρήνης μας προσκυνάμε, και την Ολύμπια φλόγα των ουρανών για το χρήμα την ποδοπατάμε.
Αν δεν θέλουμε να ζούμε σαν σκλάβοι.... τότε γιατί θέλουμε να ζούμε σαν αφέντες;
Αν θέλουμε να ζούμε σαν βασιλιάδες....τότε γιατί τον κρατάμε μαρμαρωμένο;
Εσύ Ελλάδα, μαρμαρωμένη από αγάπη …. εσύ η νεκρή από το πνεύμα της θεϊκής σου φύσης και ανθρωπιάς, ανάστασης ώρα ελύληθεν, αμήν!!!
Οι ψευδοπροφήτες της νέας τάξης και εποχής, με την δημιουργία σκηνοθετημένων γεγονότων.. διαιωνίζουν τις προφητείες τους …προς την καταστροφή και την αυτο-σκλάβωση εμάς των Ελλήνων … και την καταπάτηση της γης μας, από ξένα έθνη….

Έλληνες αδελφωθείτε…. καιρός να αναστηθούμε…
Μην πέφτουμε στα δίχτυα του φθόνου και του μίσους αναμεταξύ μας…
Αδέλφια εμείς το Σώμα Χριστού ….εμείς έλληνες !
Καρποί και γόνοι ειρήνης και αγάπης της φύσης του Θεού , αεί εσμέν !
Και όχι της λερναίας Ύδρας τα κεφάλια.

Το κακό μας έλκει και δεν μας σπρώχνει στο γκρεμό. ΑΣ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΟΝΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΩΝ..ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΘΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΟΥΒΑΛΑΝΕ....ΕΜΕΙΣ ΣΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ... ΑΣ ΓΙΝΟΥΜΕ ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ... ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣ, ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΘΑ ΑΠΟΛΟΓΗΘΟΥΜΕ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΕΡΠΕΤΟΕΙΔΗ ΣΤΗΝ ΓΗ. ΑΜΑΡΤΗΣΑΜΕ – ΑΣΤΟΧΗΣΑΜΕ, ΑΝ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΜΥΑΛΑ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΕΛ-ΛΗΝΕΣ = ΑΓΙΟΙ = ΧΡΙΣΤΟΣ = ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΝΟΥΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΟΛΩΝ ΥΙΟΣ, ΤΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ; ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΙΜΩΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟ; ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟ;

ΕΜΕΙΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΜΕ στους ΕΑΥΤΟΥΣ ΜΑΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ !
ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΔΕΡΦΩΘΕΙΤΕ ! Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ !

Αυτός που είδε ότι η γη γυρίζει... αυτός το γνωρίζει. Αυτός που άκουσε ότι η γη γυρίζει , αυτός το ξέρει. Αυτό που γνωρίζεις εμπειρικά, είναι ο φύλακας άγγελός σου. Αυτό που ξέρεις από κάποιους άλλους που σου επιβάλουν το τί πρέπει και τί δεν πρέπει είναι δαιμόνιον. ‘Ο,τι πιστεύει ο άνθρωπος, θεουργείται... και πραγματώνεται, ό,τι δεν πραγματώθηκε στην ζωή του ανθρώπου, είναι ό,τι πίστεψε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί.... δηλαδή δεν γνώριζε, αμφέβαλε, και έσπειρε τον καρπό της φοβίας του. Και σήμερα είναι ο καιρός, που οι άνθρωποι καλικάντζαροι γίναμε, με καλικαντζάρους στα μυαλά για γνώση.... και έτσι το αίμα των ελλήνων από χρηστό έγινε ά-χρηστο. Αγάπη και φθόνος δεν είναι πνεύμα ελληνικό. Αγάπη και συγχώρεση, είναι ορθόδοξο και ελληνικό. Το αίμα φέρνει αίμα… Το μίσος φέρνει μίσος …. Η αγάπη = Ανάσταση αδελφοσύνης, δικαιοσύνης και ειρήνης. Και η «ενωμένη Ελλάδα, το Μέγα Πάσχα της Λαμπρής του Κυρίου !»

                Αν δεν σπάσεις το ΕΓΩ ποτέ δεν θα γίνεις το ΟΛΟΝ… Ελάτε να ντύσουμε την Ελλάδα… με τα χρώματα της Αγιά-Σοφιάς. Ελάτε να στολίσουμε την Ελλάδα με το θείο φως της… Ελάτε να αγαπηθούμε αδέλφια όλοι σε μια γροθιά. Να κάνουμε τα πάντα νέα…. και ειρηνικά… Όπως οι πατέρες μας κάποτε ελπίζανε για τα παιδιά τους.


ΤΥΠΩΣΤΕ, ΦΩΤΟΤΥΠΗΣΤΕ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011

ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΦΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ

Λέει η τελευταία φράση της Αποκάλυψης του Ιωάννου:

Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού μετά πάντων των Αγίων΄αμήν.

Μετάφραση:  Αμήν΄αγίων των πάντων μετά Χριστού Ιησού Κυρίου Τού χάρις Η = ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΑΝΘΡΩΠΕ ΧΑΡΙΣ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΜΑΣ, ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ.
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ, Κεφ 161 Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα μὴ σκανδαλισθῆτε.  2 ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς· ἀλλ' ἔρχεται ὥρα ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ Θεῷ.

Μετάφραση στο σήμερα της Ελλάδος:

Ο λόγος εμού του Ιωάννου εστί ο Λόγος του Πατήρ που απέστειλέ με....

... Ώστε, να σφάξετε στο μυαλό σας την παιδεία του βοδιού = τι θα φάμε και τι θα πιούμε και τι θα πηδήξουμε = τι μας δίδαξαν να αγαπάμε, δηλ, το στομάχι μας, το γεννητικό  μας μόριο και τη γυναίκα αντί να την έχουμε στο αίμα μας αμόλυντο ψυχή της Δεξιάς του Πατρός μας, μας ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΝ ...
ΑΝΔΡΕΣ αλά τοιούτους ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ αλά πόρνες... ή ως το φως των αββάτων της σημερινής αντί - Χριστού εκκλησίας. . . των πόρνων εβραίων (του ταλμούδ υπηρετούντες) εν Ελλάδι, του βαρθολομαίου πατριάρχη τον Θεό, αντί του Ιησού Χριστου!....την τρόικα των αγοραστών της γης της επαγγελίας Σας.


Της στομάχου σας η πικρία ο γλυκός λόγος της ουσίας Του Ιησού Χριστού, του Ιωάννου της Αποκαλύψεως.

Ιωάννης

Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

Αποκάλυψη 16:19, 17:3-5

Στο τέλος του κεφαλαίου 16 της Αποκάλυψης ο Ιωάννης είδε την πτώση της Βαβυλώνας: “Και η μεγάλη πόλη διαιρέθηκε σε τρία μέρη, και οι πόλεις των εθνών έπεσαν. Και η μεγάλη Βαβυλώνα ήρθε σε ενθύμηση μπροστά στον Θεό, για να δώσει σ’ αυτή το ποτήρι από το κρασί του θυμού της οργής του” (Αποκάλυψη 16:19). 


Στο κεφάλαιο 17 ένας άγγελος ήρθε, για να εξηγήσει στον Ιωάννη τι σημαίνει η πτώση της Βαβυλώνας. Ο Ιωάννης μεταφέρθηκε σε όραμα στην έρημο και είδε “μια γυναίκα να κάθεται επάνω σε ένα κόκκινο θηρίο, που ήταν γεμάτο από ονόματα βλασφημίας, και το οποίο είχε επτά κεφάλια και δέκα κέρατα. Και η γυναίκα ήταν ντυμένη με πορφύρα και κόκκινο, και στολισμένη με χρυσάφι και πολύτιμες πέτρες και μαργαριτάρια, η οποία είχε στο χέρι της ένα χρυσό ποτήρι, που ήταν γεμάτο από βδελύγματα και ακαθαρσίες της πορνείας της. Και επάνω στο μέτωπό της ήταν γραμμένο ένα όνομα: Μυστήριο, η μεγάλη Βαβυλώνα, η μητέρα των πορνών και των βδελυγμάτων της γης” (Αποκάλυψη 17:3-5).

Αυτή ήταν η δεύτερη γυναίκα που είδε ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Η πρώτη, η οποία περιγράφεται στο κεφάλαιο 12, συμβόλιζε τον λαό του Θεού, πρώτα ως Εβραϊκό έθνος και μετά ως Χριστιανική Εκκλησία που Είναι η Γυναίκα ντυμένη με τον Ήλιο με το Φως της Κατάρας προς τους υιούς του ανθρώπου.. και του Θανάτου.... το Φως της Πλάνης, της διχόνοιας, της πορνείας, του φθόνου, και της Αμαρτίας .

Έτσι έγινε πραγματικότητα το σκοτάδι. Με το ν' αρνιέται το φως «δημιουργούσε» το σκοτάδι. Το σκοτάδι δεν υπήρχε από μόνο του. Ορθοδοξία εστί Φως Χριστού...που το Φως δεν συγκατοικεί με το σκοτάδι.... παρά μονάχα στην Πόρνη μητέρα του πνεύματος, της κατάρας του Α και του Ω της αιωνίου ζωής και της Αγάπης των αλλήλων Ως Εαυτόν Ιησού Χριστό προς τους Αλλήλους..

«Και χώρισε ο Θεός το Φως από το σκοτάδι» και σήμερα η πόρνη μητέρα σκορπά μαγείες και δαιμόνια...

μα είπε ο Κύριος :  «όστις νικά θέλω δώσει εις αυτόν να καθίσει µετ΄ εµού εν τω θρόνω µου καθώς και εγώ ενίκησα και εκάθισα... µετά του Πατρός µου εν τω θρόνω αυτού.» Αποκ. ιγ 16-18 ...


... και Σήμερα το Πνεύμα, ο Λαός, Η Ελλάς, Η ανθρωπιά...κρεμάται από τον αντίχριστο με μορφή Χριστού....επί της ξύλινης γνώσης του θανάτου μας....από την Εκκλησία του Αντιχρίστου.
Ιωάννης

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

Ερασιτέχνης Μοντελιστής στέλνει πύραυλο στο Διάστημα

Ένας ερασιτέχνης πυραυλομοντελιστής κατάφερε να στείλει ένα πύραυλο κοντά στα κράσπεδα του διαστήματος, εκτοξεύοντας την ιδιοκατασκευή του σε ύψος 121.000 ποδών (σχεδόν σε ύψος 40 χλμ.). Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου στις 11:08 το πρωί τοπική ώρα, από την έρημο της Νεβάδα.
Ο πυραυλοκινητήρας μπόρεσε να παράγει ώση 4000 λιβρών για 8 δευτερόλεπτα επιχύνοντας το βλήμα στα 3 mach μέχρι το ύψος των 3000 μέτρων από όπου μετά η αδράνεια έφερε τον πύραυλο στα 40 χλμ. ύψος μετά από 84 δευτ.
Είναι μια πραγματικά αξιέπαινη προσπάθεια από ένα ερασιτέχνη στις ΗΠΑ που κατάφερε με πενιχρά έξοδα αυτό που δεν έχουν καταφέρει κράτη ολόκληρα και φυσικά η σκέψη μας οδηγεί στη θλιβερή ελληνική πραγματικότητα όπου μια χώρα με μια σημαντική, αλλά ανάπηρη στην πραγματικότητα αμυντική βιομηχανία που δεν έχει καταφέρει να στείλει ούτε ένα μανταλάκι στα 10 μέτρα... Όχι γιατί της λείπουν οι γνώσεις ή οι δυνατότητες αλλά γιατί ακόμη και αυτά τα μανταλάκια πρέπει να τα εισάγει πρώτα.   

ΠΗΓΗ : defencenet.gr
Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011

ΤΡΑΒΑΩ ΚΟΥΠΙ ΑΠΟ ΤΟ 1453


Και ξύπνησα από το όνειρο και βγήκα στην πραγματικότητα…
Και είναι σκληρή η πραγματικότητα.
Είδα να τραβάω κουπί. Χρόνια τραβάμε κουπί.
Εγώ τραβάω κουπί από το 1453, 
όταν έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους.
Έπεσε η Πόλη, έπεσα κι εγώ στη θάλασσα 
και κολυμπούσα 400 ολόκληρα χρόνια για να γλυτώσω τον οθωμανικό.

1821 με γλυτώνει ο Κολοκοτρώνης,
καβαλάω το κουπί για να βγω στη στεριά
και το 1832 δικάζουν το γέρο του Μωριά και βλέπω αυτόν που με γλύτωσε να τον βάζουν φυλακή.
Κι εγώ τράβαγα κουπί.


Βλέπω Άγγλους, Γάλλους, Πορτογάλους να μας φέρνουν Έλληνα βασιλιά εισαγόμενο από τη Γερμανία κι εγώ τράβαγα κουπί.

1920 ο Βενιζέλος ονειρεύεται τη Μεγάλη Ελλάδα. Τραβάμε για Μικρά Ασία.
1922 φτάνουμε στη Σμύρνη κι εκεί που καβαλάω το όνειρο για να δω ότι γίνεται πραγματικότητα
βλέπω την καταστροφή της Σμύρνης και λέω: Μάνα η Σμύρνη καίγεται.

1936 έρχεται ο Μεταξάς. Μου βάζει ρετσινόλαδο κι εγώ τράβαγα κουπί.

1940 γίνεται ο αλβανικός πόλεμος. Ρίχνουμε τους Ιταλούς στη θάλασσα.
Λέει ο Τσόρτσιλ: Από εδώ κι εμπρός θα λέμε ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες.
Και το ’45 στη μοιρασιά μας λένε: Έχουμε χεσμένους και τους ήρωες και τους Έλληνες.

’46 μας βάζουν να σκοτωθούμε μεταξύ μας. Πατέρας σκοτώνει γιο, αδερφός σκοτώνει αδερφό, φίλος σκοτώνει φίλο, μάνα σκοτώνει γιο.
Και εγώ έβλεπα και έκλαιγα. Έβλεπα και έκλαιγα.

1967 έρχεται η χούντα. Πάω στον πάτο της θάλασσας μαζί με το κουπί.

’74 έρχεται ο Καραμανλής, μας βάζει στην ΕΟΚ. Άλλο κουπί.
’81 έρχεται ο Ανδρέας Παπανδρέου. Καινούριο κουπί.
’89 έρχεται ο Μητσοτάκης. Εκεί να δεις κουπί.
Φεύγει ο Μητσοτάκης, έρχεται ο Σημίτης.
Φεύγει ο Σημίτης, έρχεται ο Κωστάκης ο Καραμανλής.
Φεύγει ο Κωστάκης, έρχεται ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου…

Εγώ ήξερα ότι στις φουρτούνες φαίνονται οι καλοί καπεταναίοι, ενώ εδώ στις δικές μας θάλασσες τις φουρτούνες τις φέρνουν οι ίδιοι οι καπεταναίοι.

Στάθης Ψάλτης
http://yiorgosthalassis.blogspot.com/2011/10/1453.html