Όταν ένας πολεμά για μια ιδέα... αυτός πολεμά ! Όταν όλοι ενωθούν για την ανθρωπιά και το ήθος της ανθρωπιάς και της ειρήνης,
τότε ο Θεός είναι τα πόδια σας, τα χέρια σας, η καρδιά σας...η αγάπη σας.

ΜΕΤΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΡΦΟΣΥΝΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ! ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΥΠΕΡ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ !

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011

ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΑΝΑΞΙΟΙ


Ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος λέγει : 

" Το μη κρίνετε, ίνα μη κριθήτε περί βίου εστί, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ ".

Ο Μέγας Βασίλειος λέγει: 

" Το να εφησυχάζει κανείς, όταν το κινδυνευόμενον είναι η πίστις, τούτο είναι ΙΔΙΟ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΕΩΣ, το δε να ελέγχη ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ ".

Σώμα Χριστού ο Λαός της εκκλησίας.
Πνεύμα Χριστού οι ιεράρχες της εκκλησίας.
Η εκκλησία μπορεί να δώσει ασυλία από το κράτος του σατανά στον Λαό της.

ΑΛΛΑ… σήμερα αντί για το πνεύμα του Ιησού Χριστού....

Η Εκκλησία δίνει την αίσθηση πως είναι ΘΕΑΤΗΣ του προβλήματος, βλέπει να σφιχταγκαλιάζει το ποίμνιο ο θάνατος του σφραγίσματος και ΣΙΩΠΑ ! ! !

Ιεράρχες … Έχετε ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΥΘΥΝΗ έναντι του Ορθοδόξου λαού μα και του εαυτού σας...


ΟΣΟ ΔΕΝ ΑΠΑΡΝΙΕΣΤΕ ΤΑ ΠΛΟΥΤΗ ΣΑΣ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΤΟΝ ΛΑΟ,
ΟΣΟ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ,
ΟΣΟ ΔΕΝ ΔΙΚΑΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ,
ΚΑΙ ΟΣΟ ΔΕΝ ΕΝΩΝΕΤΕ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ…


ΕΙΣΤΕ  ΑΝΑΞΙΟΙ ! ! !
Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος !

«καὶ ἤκουσατε ἑνὸς ἀετοῦ πετομένου ἐν μεσουρανήματι, τη φωνῇ του Θεού την μεγάλῃ· οὐαί, οὐαί, οὐαὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς ἐκ τῶν λοιπῶν φωνῶν τῆς σάλπιγγος τῶν τριῶν ἀγγέλων τῶν μελλόντων σαλπίζειν» (Αποκαλ. Ιω, κεφ 8, στ. 13)

Ιεράρχες … Έχετε τεράστια ευθύνη έναντι του Ορθοδόξου λαού ! ! ! 

Και θα αποβληθείτε σύμφωνα με το Θέλημα του Θεού, από τον άγνωστο μέχρι σήμερα σε όλους μας αλλά και γνωστό όπως μας διευκρινίζουν οι προφήτες, τον Άγιο του Θεού Βασιλέα εκ Πενίας Ιωάννη, τον έσχατο εργάτη του Ευαγγελίου…   για τον οποίον προφήτευσαν οι…  Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος,  Άγιος Ανώνυμος, Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, Άγιος Αγαθάγγελος, Άγιος Μεθόδιος, Άγιος Ταράσιος, Άγιος Ανδρέας δια Χριστόν Σαλός, Άγιος Νείλος, Άγιος Λέων ο Σοφός κ.α.


Μ.