Όταν ένας πολεμά για μια ιδέα... αυτός πολεμά ! Όταν όλοι ενωθούν για την ανθρωπιά και το ήθος της ανθρωπιάς και της ειρήνης,
τότε ο Θεός είναι τα πόδια σας, τα χέρια σας, η καρδιά σας...η αγάπη σας.

ΜΕΤΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΡΦΟΣΥΝΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ! ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΥΠΕΡ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ !

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011

ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ


Της στομάχου σας η πικρία ο γλυκός λόγος της ουσίας Του Ιησού Χριστού.

Προφητεία Λέοντος Σοφού, Αυτοκράτορος Βυζαντίου 886
«Ο αληθινός και μέγας Βασιλεύς, ος κατοικεί εν τω άκρω τόπω. Ον έδιωξαν οι άνθρωποι εκ της αυτού οικίας εν ταις ημέραις του και έσται ο πρώτος δεύτερος και ο δεύτερος πρώτος…»

ΕΣΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΔΩΣΑΤΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, ΠΟΥ ΤΩΡΑ ΘΕΩΡΕΙΣΤΕ ΠΡΩΤΟΙ, ΣΕΙΣ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ! ΤΟ ΣΠΑΘΙ ΤΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΘΗΚΑΡΙ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΟΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΕΝ ΤΩ ΑΚΡΩ ΤΟΠΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ.

Ο ΛΑΟΣ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΜΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΑΣ ! 

Ή ΤΩΡΑ ΘΑ ΥΠΑΚΟΥΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ …
... ή ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΠΟΣΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΒΑΤΕ ΝΑ ΑΣΚΗΤΕΨΕΤΕ ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΓΛΥΤΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ !

ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΕΧΕΤΕ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΛΑΟ !

ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΑΝΑΞΙΟΙ


Ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος λέγει : 

" Το μη κρίνετε, ίνα μη κριθήτε περί βίου εστί, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ ".

Ο Μέγας Βασίλειος λέγει: 

" Το να εφησυχάζει κανείς, όταν το κινδυνευόμενον είναι η πίστις, τούτο είναι ΙΔΙΟ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΕΩΣ, το δε να ελέγχη ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ ".

Σώμα Χριστού ο Λαός της εκκλησίας.
Πνεύμα Χριστού οι ιεράρχες της εκκλησίας.
Η εκκλησία μπορεί να δώσει ασυλία από το κράτος του σατανά στον Λαό της.

ΑΛΛΑ… σήμερα αντί για το πνεύμα του Ιησού Χριστού....

Η Εκκλησία δίνει την αίσθηση πως είναι ΘΕΑΤΗΣ του προβλήματος, βλέπει να σφιχταγκαλιάζει το ποίμνιο ο θάνατος του σφραγίσματος και ΣΙΩΠΑ ! ! !

Ιεράρχες … Έχετε ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΥΘΥΝΗ έναντι του Ορθοδόξου λαού μα και του εαυτού σας...

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Επιστολή περί Χριστού του προ του Πιλάτου Κυβερνήτου της Ιουδαίας, προς τον Τιβέριον Καίσαρα Αυτοκράτορα Ρωμαίον


Ήκουσα, ω Καίσαρ, ότι επιθυμείς να μάθεις ό,τι σοι γράφω νυν περί ανθρώπου τινός λίαν εναρέτου καλουμένου ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ον ο λαός θεωρεί Προφήτην και οι μαθηταί του Θεόν, λέγοντες ότι είναι υιός Θεού πλάστου ουρανών και γης και παντός ό,τι εν αυτή ευρίσκεται και υπάρχει. Τη αληθεία, ω Καίσαρ, ακούονται καθ’ εκάστην θαυμάσια πράγματα περί του Χριστού αυτού. Ανεγείρει νεκρούς και ιατρεύει ασθενείς δια μιας μόνης λέξεως.

Είναι ανήρ αναστήματος μετρίου, καλός την όψιν και μεγαλοπρέπειαν περιβεβλημένος ιδίως κατά το πρόσωπον ώστε όσοι τον ατενίζουν αναγκάζονται να τον αγαπούν και να φοβώνται. Έχει κόμην χρώματος καρύου ωρίμου εξικνουμένην μέχρι των ώτων του, εκείθεν δε μέχρι των ωμοπλατών του καταντά γαιόχρους αλλά μάλλον στιλπνή, διχάζεται δ’ αύτη εν τω μέσω άνωθεν κατά το σύστημα των Ναζαρηνών. Το μέτωπόν Του είναι λείον και γαλήνιον, το πρόσωπόν Του άνευ ρυτίδος ή κηλίδος, η ρίς και τα χείλη Του κανονικώτατα, το γένειόν Του είναι πυκνόν και του αυτού χρώματος της κόμης, δεν είνε δε μακρόν κα διχάζεται εν τω μέσω. Το βλέμμα Του είναι σοβαρόν και εμποιούν φόβον, έχει δε δύναμιν ακτίνος ηλιακής. Ουδέις δύναται να τον παρατηρήση ατενώς. Όταν επιτιμά, φοβίζει, όταν δε πράττει τούτο, κλαίει. Είναι αξιαγάπητος και χαρίεις μετά σοβαρότητος. Λέγουσιν ότι ουδέποτε ώφθη γελών, αλλά πλειστάκις κλαίων. Έχει ωραίας τας χείρας και τους βραχίονας. Εν τη συνομιλία ευαρεστεί πάντας΄ δυσκόλως όμως φαίνεται, όταν δε φανή που, είναι μετριόφρων και έχει το ωραιότερον παράστημα του κόσμου. Είναι ωραίος ως η μητέρα του, ήτις εστίν η ωραιοτέρα Γυνή, η θεαθείσα ποτέ εις τα μέρη ταύτα.

Μαρμαρωμένη Ανθρωπιά

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011

Το Ποτήρι των Θλίψεων


Θρόνους και δόξα ζήτησαν από τον Κύριο δύο αγαπημένοι Του μαθητές. Κι Εκείνος τους πρόσφερε το ποτήρι Του (βλ. Μάρκ. 10: 35-40).
Το ποτήρι του Χριστού είναι το μαρτύριο, τα παθήματα.

Το ποτήρι του Χριστού σ΄ εκείνους που το πίνουν χαρίζει εδώ στην γη την πρόγευση της ευλογημένης Βασιλείας του Χριστού και ετοιμάζει στον ουρανό θρόνους αιώνιας δόξας.

Άφωνοι στεκόμαστε όλοι μπροστά στο ποτήρι του Χριστού. Κανείς δεν μπορεί να παραπονεθεί γι΄ αυτό το ποτήρι, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί αυτό το ποτήρι. Γιατί Εκείνος που μας πρόσταξε να το γευθούμε, το ήπιε πρώτος από όλους.

Ω δένδρο της γνώσεως του καλού και του κακού !
Θανάτωσες στον παράδεισο τους προπάτορές μας, εξαπατώντας τους με το δόλωμα της αισθησιακής ηδονής και με δόλωμα λογικής ( βλ. Γεν.2:9 , 16-17. 3:1-7).

Ο Χριστός, ο Λυτρωτής των καταδικασμένων ανθρώπων, έφερε στην γη, στους πεσμένους και εξόριστους, το δικό Του ποτήρι, το ποτήρι της σωτηρίας.

Η πίκρα ΤΟΥ ΠΟΤΗΡΙΟΥ Του εξαφανίζει από την καρδιά τη θανάσιμη και αμαρτωλή ηδονή.
Η ταπείνωση, που ξεχειλίζει από το ποτήρι Του, θανατώνει το υπερήφανο σαρκικό φρόνημα.
Όποιος πίνει τούτο το ποτήρι με πίστη και υπομονή, αποκτά πάλι την αιώνια ζωή, που τη στερηθήκαμε εξαιτίας της γεύσης του απαγορευμένου καρπού.

ΑΓΚΑΘΙΝΟ ΣΤΕΦΑΝΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΠΕΡΙ ΤΑΛΜΟΥΔ (απόσπασμα)


"   Το Ταλμούδ είναι δια τους Εβραίους ο θρησκευτικός κώδιξ, και έχει το κύρος ως ιερόν βιβλίον και δια τούτο το μελετώσιν όσοι έχουσιν αξιώσεις επί του τίτλου του λογίου΄ όθεν και ημείς εκ του βιβλίου Πέτρου Α. Κασιμάτη «περί ανθρωποθυσιών παρ’ Εβραίοις» Δικαστικαί Αποφάσεις, εκδόσεως 1891, αντιγράφομεν κατά συγκοπήν τα εξής:

Σελίς 26: Εν τω θρησκευτικώ βιβλίω των Εβραίων τω Χορκοϊμ απαντάται ότι «Ο απειθών εις τον Νόμον του Μωυσέως δύναται τυχείν συγχωρήσεως, αλλ’ ο παραβιάζων τα κελεύσματα του Ταλμούδ θανάτω τιμωρήσθω». Επίσης λέγει ότι «Πας όστις ήθελεν εκφέρει δισταγμούς περί του θεοπνεύστου των γραψάντων το Ταλμούδ ή δοξασίας εναντίας των εν αυτώ περιεχομένων, έξει την αιώνιον κόλασιν».

Σελίς 30: Η ημέρα έχει δώδεκα ώρας. Κατά τας τρεις πρώτας ο Θεός κάθεται σπουδάζων τον Νόμον, τας άλλας τρεις κρίνει, τας ακολούθους τρεις τρέφει τον κόσμον και κατά τας τρεις τελευταίας παίζει μετά του Λεβιάθαν, βασιλέως των ιχθύων, ούτινος το μέγεθος τοιούτον τυγχάνει, ώστε ιχθύς 300 λευγών μήκους δύναται ακόπως να εισχωρήση εν τω φάρυγγι αυτού. Ως εκ του φόβου όθεν των κινδύνων, ους τινας ηδύνατο να παρέξη η πολλαπλασίασις ιχθύος τοιούτου είδους και μεγέθους, ο Θεός από τον μεν Λεβιάθαν αφήρεσε τα γεννητικά όργανα, την δε θήλειαν αυτού απέκτεινε και αλάτι διαφυλάξας παρέχει προς βρώσιν τοις εν παραδείσω πιστοίς.

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

ΙΔΕ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ


Αυτός που πολεμάει διαβόλια, μαύρες μαγείες και αόρατα  φαντάσματα… είναι εργάτης του σατανά. Και όχι ορθόδοξος  της αγίας του Θεού Σοφίας.
Διότι γνωρίζουν οι ορθόδοξοι ότι ο Σατανάς είναι του κτιστού πνεύματος του αντίχριστου, και όχι του αέναου φωτός της αλήθειας εμάς των Χρισμένων τον Κύριο Ιησού Χριστό.

Η ψευδαίσθηση της αλήθειας του σατανά… έκανε τον άνθρωπο να πιστέψει, πως μια πέτρα μπορεί να σηκωθεί μόνη της και να τον χτυπήσει. Η λέξη «μαγεία», γεννά από μόνη της το πρώτο «δαιμόνιο», το οποίο ονομάζεται : «να έχει ο άνθρωπος την γνώση για αλήθεια πως υπάρχουν εξωτερικές δυνάμεις αόρατα φαντάσματα και να θέλουν να σου κάνουν κακό… και ότι μπορούν να το κάνουν», (όπως βουντού, μαύρη μαγεία).

Έτσι ο άνθρωπος με το που τα  φοβάται… αυτό που φοβάται Δημιουργείται, γιατί στο πνεύμα μπορεί να είστε θνητοί, μα στην ψυχή είστε Θεού υιοί… και ότι πιστεύετε θεουργείται.

Εδώ και τρεις ημέρες του Θεού (μία ημέρα του θεού εστί 1000 έτη ανθρώπων) το πνεύμα της γνώσης του δένδρου της ζωής, είναι επάνω στην ξύλινη γνώση της κατάρας ξένου έθνους από την δικιά μας την πατρίδα του ουρανού και της γης μας.
Και στέλνουν το πνεύμα του ανθρώπου προς την πορεία της αυτεπάγγελτης σκλαβιάς με μάγους δεσπότες, και πλανεμένους ποιμένες… μέσα στον στάβλο να βλέπουν τον άνθρωπο να ζει ως γκόημ = ζώο τους… και μέσα στα κόπρανα για νόμους και ούρα για πνεύμα να ντύνουν τον άνθρωπο με τον μανδύα του σατανά τους.

ΠΟΣΟ ΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ Ο ΒΡΕΤΑΝΟΣ ;

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

Πέτρου Α, 22-24


Τὰς ψυχὰς ὑμῶν ἡγνικότες ἐν τῇ ὑπακοῇ τῆς ἀληθείας διὰ Πνεύματος εἰς φιλαδελφίαν ἀνυπόκριτον, ἐκ καθαρᾶς καρδίας ἀλλήλους ἀγαπήσατε ἐκτενῶς, ἀναγεγεννημένοι οὐκ ἐκ σπορᾶς φθαρτῆς, ἀλλὰ ἀφθάρτου, διὰ λόγου ζῶντος Θεοῦ καὶ μένοντος εἰς τὸν αἰῶνα· διότι πᾶσα σὰρξ ὡς χόρτος, καὶ πᾶσα δόξα ἀνθρώπου ὡς ἄνθος χόρτου· ἐξηράνθη ὁ χόρτος, καὶ τὸ ἄνθος αὐτοῦ ἐξέπεσε· τὸ δὲ ῥῆμα Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα. τοῦτο δέ ἐστι τὸ ῥῆμα τὸ εὐαγγελισθὲν εἰς ὑμᾶς.

Νόημα: Ας ανοίξουμε την καρδιά μας και ας δώσουμε την άδεια στο Φως να μας (φωτίσει στο σκοτάδι) την καθαρίσει από το σκοτάδι δια μέσου του Λόγου και με διάθεση αγάπης και προσφοράς στον συνάνθρωπο εαυτό μας, ας μοιράσουμε την γνώση της Αλήθειας ξανα-γεννημένοι όχι με σώμα φθαρτό, αλλά με πνεύμα αθάνατο Ναού ζώντος Θεού της ψυχής… γιατί κάθε υλικό έχει χρόνο, όπως και κάθε επίτευγμα του ανθρώπου χάνεται χωρίς την πράξη του Λόγου που φανέρωσε ο Χριστός, και που είναι άχρονη στον χρόνο. Και η πράξη του Λόγου είναι το Θείο Δώρο σε μας.

Μετά-φραση με τις γλώσσες των αγγέλων :

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011

ΑΙ ΓΕΝΕΑΙ ΠΑΣΑΙ (αποκωδικοποίηση)

Μερική αποκωδικοποίηση:


Εδώ και πολλές γενεές Ελλάδα μου, σου προσφέρουν να υμνείς τον πνεύμα που σε οδηγεί προς την αθάνατη ταφή σου.

Καθηλωμένος επάνω στην ξύλινη γνώση, σου διδάσκουν να άρεις την μάθηση που μέσα στον τάφο της αγάπης σου σε κηδεύει.

Ως μυροφόροι ήρθαν οι μάγοι και οι ποιμένες σου να σε μυρώσουν πως είσαι ο Χριστός τους, πριν εσύ το φρόνημα της φύσης της καρδιά σου να δεις.

Αυτοί σε θρέψανε ουράνιο άρτο, και με τον λόγο τους σε χτύπησαν στην αχίλλειό σου πτέρνα της ανθρωπιάς ...


***

Αγαπημένα μου αδέλφια να μελετάτε τις γραφές κ την ορθοδοξία μας και όσο μετουσιάζεστε με το Άγιο Ευαγγέλιο, τόσο, ορθόδοξοι χριστιανοί, να γευόμαστε την ανάσταση της αλήθειας.


Ιωάννης

Αποσπάσματα της Καινής Διαθήκης

Κατά Ιωάννη 1 : 1

Εν αρχή ην ο Λόγος, και ο Λόγος ην προς τον Θεόν, και Θεός ην ο Λόγος.


Κατά Ιωάννη 1 : 1

Ως αρχή είναι οι λέξεις που μελετάς, και οι λέξεις απευθύνονται προς εσένα αναγνώστη , γιατί εσύ είσαι : Γέννεσις 26 και είπεν ο Θεός ποιήσωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθ' ομοίωσιν.

2 Ούτος ην εν αρχή προς τον Θεόν. 

2 : ο Λόγος είναι η αρχή της θεάσεως του ανθρώπου... από τον πατέρα προς τον υιό Του.


Αποκάλυψη Ιωάννου κβ.11

Ο καιρός γαρ εγγύς εστιν. ο αδικών αδικησάτω έτι, και ο ρυπαρός ρυπαρευθήτω έτι, και ο δίκαιος δικαιοσύνη ποιησάτω έτι, και ο άγιος αγιασθήτω έτι.
=  εσύ που σπέρνεις την αδικία, του αδίκου σου τον καρπό εσύ βιώνεις και στο τώρα σου θερίζεις αυτό που σπέρνεις, εσύ ο σπορέας της βρωμιάς των ψυχών, εσύ βρωμίζεις,

... εσύ που σπέρνεις στους αδελφούς σου την Αγιοσύνη συνέχισε να σπέρνεις... το Όλον Μας.

Αποκάλυψη Ιωάννου κβ.14

''Μακάριοι οι ποιούντες τας εντολάς Αυτού, ίνα έσται η εξουσία αυτών επί το ξύλο της ζωής, και τοις πυλώσιν εισέλθωσιν εις την πόλη.''

Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2011

Των Αργοναυτών η Εκκλησία

Ο Ορφέας = Χριστός = ο Έλλην... στο πνεύμα... σύμφωνα με την παράδοση ήταν γιός της Μούσας Καλλιόπης = καλοσύνης και του θεού Απόλλωνα = της ψυχής σου αναγνώστη , έν.

Υπήρξε ο εισηγητής της Μυστηριακής Δοξασίας του Ορφισμού, με κεντρικό πρόσωπο τον Διόνυσο, που απέβλεπε στη μύηση των οπαδών της, στην Επιστημονική και Θεολογική Αλήθεια... αυτό που έκανε πράξη από θεωρία στα μάτια του Κόσμου, ο Ιησούς μας ο Χριστός.

"Δίδαξε" Θεογονία, Κοσμογονία, Ανθρωπολογία, Θεραπευτική, Μαντική προφητών, Χρησμολογική, Μουσική, Αστρολογία, Βοτανολογία και καθιέρωσε πρώτος τις Φυσικές Εορτές των Ηλιακών Τροπών και των Ισημεριών... καθαρά τρόπο ζωής, ανθρωπιάς... και Θέασης του ανθρώπου και όχι απλά πρόσωπα κάποιων παραμυθιών, αλλά με Θεού θεών παιδεία.

Συμμετείχε στην Αργοναυτική εκστρατεία, έριξε σε ύπνο με το γλυκό τραγούδι του το δράκο που φύλαγε το χρυσόμαλλο δέρας και βοήθησε τους Αργοναύτες να γλυτώσουν από τις Σειρήνες, παίζοντας στη λύρα του την υπέροχη μουσική του....  όπως η Θεία Χάρις και σήμερα...  τις χαμένες ψυχές των ανθρώπων που ως ναύτες είναι χαμένοι στις θάλασσες της χαμένης Ιθάκης τους... η Χρυσή φύση του Ιησού Χριστού και Πατέρα Θεού πάντα προστατεύει από τα δαιμόνια του σκότους... που βασανίζουν τον άνθρωπο στην ψυχή.

Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

Ο Ιησούς ως Νυμφίος


Ο ίδιος ο Χριστός συχνά παρομοίασε τον ερχομό Του με γάμο και τον εαυτό Του με Νυμφίο (γαμπρό). Και στο τέλος της Αποκάλυψης ο παράδεισος συμβολίζεται με μια «πόλη στολισμένη σαν νύφη», μέσα στην οποία δεν μπαίνει τίποτε κακό.

«Ήταν ανέραστος», γιατί είναι ο Νυμφίος της Εκκλησίας, ερωτευμένος και ενωμένος με τη Νύμφη Του, την ανθρωπότητα.

Μόνο αν δεν ήταν Θεός, αλλά ένας κοινός άνθρωπος, τότε δεν είναι αληθινός αυτός ο ιερός γάμος, άρα ούτε η ανάσταση και φυσικά δεν υπάρχει και σωτηρία από το θάνατο.

Και εσείς αδέλφια μου ορθόδοξοι, εσείς ο Νυμφίος Χριστός εαυτός.

Που σήμερα οι ποιμένες και μάγοι διδάσκαλοι σου, συνουσιάζονται με το ψεύδος τους προς την κατάρα της ψυχής του Ιησού Χριστού, εσύ αναγνώστη μου είσαι η ζώσα εκκλησία Του, εσύ του Φωτός των Ανθρώπων η Ελλάδα .

New World Order

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011

ΕΧΕΤΕ ΘΑΡΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ


ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΣ... ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ... 

ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΣΑ... ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ, ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ... ΑΛΛΩΣΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΟΡΚΙΖΕΙ... 

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΑ... ΟΙ ΔΕΣΠΟΤΕΣ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ... ΑΝ ΒΕΒΑΙΑ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ...

Έχετε θάρρος έλληνες !!!

Τούτου του προφήτου Ηλία ο της Ορθοδοξίας ο Αληθινός Χριστός... είναι η αλήθεια, και ο Λόγος του... μα εσύ έλλην η ψυχή Του.

Εδώ μαζί μας στην γη Είναι ο Κύριος... εδώ στην γη μας ελλάδα μου το Πνεύμα Του η αγάπη... και στα πόδια τα δικά σου έλληνα η ιερή Του Αλήθεια... η δικιά Σου Ανθρωπιά...

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011

ΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΑ


Σε γνωρίζω Έλληνα διαφορετικό από αυτό που είσαι στο τώρα .

Το λάδι σου πηγάζει από τα λείψανα των ανδρείων σου πατέρων που πέθαναν με την ιερή προσευχή στα χείλη τους ΧΑΙΡΕ Ω ΧΑΙΡΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και σήμερα στο όνομα της ελευθερίας ζείτε μέσα στην σκλαβιά .

Δίκαιο έχει ο ποιητής που λέγει ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΗΓΩΝΤΑΣ ...ΤΑ ΝΑ ΚΛΑΙΣ.
Σήκωσε το βλέμμα στον ουρανό έλληνα αυτή είναι η καθάρια ψυχή σου, που εδώ στη γη στην βαπτίσανε με το αίμα την πίκρα και το δάκρυ.

Οϊμέ στην συμφορά σου, που από τέτοιους πολιτικούς και τέτοια εκκλησία δέχεσαι να γαλουχηθούν και τα παιδιά σου… να γίνονται άνθρωποι το θέλεις...
Μα τι είναι ο άνθρωπος χωρίς την ελληνική παιδεία; Σε γνωρίζω Έλληνα ουράνιο και από τον Θεό σου να είσαι γεννημένος θεός.

Τον Θεό του Κολοκοτρώνη, τον Θεό του Πατροκοσμά… να είσαι ο Έλλην σαν τους πατέρες λιοντάρια και όχι όπως σας κατάντησαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι να είστε υιοί του σατανά.
Εσάς ορέ Έλληνες δεν σας έπιανε η φοβέρα και σήμερα καταντήσατε σκλάβοι του θεού σας, το χρήμα. Πουλώντας την πατρίδα, τα όσια και τα ιερά .

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ


ΑΠΟΛΛΩΝ

Ὅσα μέν πρὸς ἀρετήν καί κόσμον ὀρώρετε ποιεῖν, ποιεῖτε. ἐγώ γάρ ἐφετμεύω τρισένα ὑψιμέδοντα. οὗ λόγος ἄφθεγκτος ἐν ἀδείω κόρη ἔγκυμος ἔσται, ὥσπερ πυροφόρον τόξον ἅπαντα κόσμον ζωγρήσας, πατρί, προσάξει δῶρον. Μαρία δέ τό όνομα αὐτῆς.

Όσα σχετικά με την αρετή και την κοσμιότητα παρακινείτε να κάνουν, πράττετε και σεις. Διότι εγώ προφητεύω κυβερνήτη με τριπλή υπόσταση εις μίαν. Του οποίου ο ανείπωτος Λόγος θα κυοφορηθεί εις ανυποψίαστη κόρη, όπως ακριβώς το πυρφόρο τόξο, αφού αιχμαλωτίσει όλον γενικώς τον κόσμο, θα τον προσφέρει ως δώρο εις τον Πατέρα. Μαρία σε το όνομα αυτής.

α. Vat. Gr., 1198, φ. 65β
β. Σινά 327, φ.236α
γ. Διονυσίου 281, φ. 103α
δ. Σινά 1189, φ. 6β

Ὀψέ ποτε ἐπί τήν σχεδήν ταύτην ἐλάσεις θεός γαῖαν, καί δίχα σφάλματος σάρξ γενήσεται ἀκαμάτου θεότητος, ἀνιάτων παθῶν λύσεις φοροῦσα, καί τούτω πικρός γενήσεται φθόνος λαοῦ, καί προς ὕψος κρεμασθεῖς, ὡς θανάτου κατάδικος, εἰς πάντα πρᾶος πεσεῖται.

Ως Θεός θα φθάσει εις αυτήν την πολυδιηρημένην γη και θα γεννηθεί με σάρκα αλάθητο. Με ανεξάντλητα όρια ως θεότητα θα απαλλάξει τον άνθρωπο από την φθορά των ανιάτων παθών. Και τούτων θα τον φθονήσει άπιστος λαός και αφού κρεμαστεί υψηλά ως κατάδικος εις θάνατον, όλα θα τα υποφέρει με πραότητα.

α. Δοχειαρίου 5, φ. 124α, Σίβυλλα
β. Σινά 327, φ.235α - 235β, Πλάτων
γ. Βατοπεδίου 754, φ. 182β, Όμηρος
δ. Σινά 1189, φ. 7, Χίλων
ε. Ιβήρων 386, φ. 174β, Πλάτων
στ. Richard Bentleii Epistola, σελ. 10, Αντίοχος
ζ. Διονυσίου 281, φφ. 103α - α03β, Πλάτων

Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2011

Η ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (μέρος 3ο)


Η μακαρία εποχή της Αναλαμπής της Ορθοδοξίας μετά των ουρανίων και επιγείων αγαθών θα διαρκέση ολίγον σχετικώς χρόνον, κατά το πάνσοφον σχέδιον του Θεού της σωτηρίας και δικαιοκρισίας των ανθρώπων. 

Πάντως, ο Μακρυγιάννης είδε «το πενήντα θαμπωμένο» (Μαρκυγιάννη, ενθ’ ανωτ.σ,199), ήτοι ακαθόριστον.

Εάν επετρέπετο εις τον Διάβολον να καταστρέψη την οικουμένην κατά βούλησιν, ουδείς ο σωζόμενος, ουδέ και αυταί αι συνθήκαι της επιγείου ζωής! Αλλ’ επειδή, ουχί ο «ανθρωποκτόνος» (Ιωάν.η’,44) ούτος και αι σκοτειναί του δυνάμεις, αλλ’ ο Χριστός κυβερνά, κατά το «εδόθη μοι πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί της γης» (Ματθ.κη’,18), ο όλεθρος θα επέλθη εις την ανθρωπότητα, κατά το «τα δύο μέρη αυτής εξολοθρευθήσεται και εκλείψει, το δε τρίτον υπολειφθήσεται (Ζαχαρ.ιγ’,18)» εν τη γη.

Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ στο σήμερα διαχρονικό

Ιω. 1,1  Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος.

Ιω. 1,1 Εις την αρχήν της πνευματικής και υλικής δημιουργίας, άναρχος και προαιώνιος, υπήρχες εσύ η ψυχή του ανθρώπου που διαβάζει ο Υιός και Λόγος του Θεού το εσύ Έλληνα. Και ο Λόγος ήτο πάντοτε αχώριστος από τον Θεό και εσένα υιέ Μου, εσύ Υιέ μου ο απειροτέλειος, όπως ο Πατήρ και το Άγιον Πνεύμα της Ανθρωπιάς που οι Έλληνες Υιοί του Φωτός προφήτεψαν.

Ιω. 1,2 Οὗτος άλλωστε ο Ελληνισμός ἦν ἐν ἀρχῇ προς τους Ανθρώπους στην γη.


Ιω. 1,2 Αυτός υπήρχε εις την αρχήν της δημιουργίας ενωμένος προς τον Θεό.
Ιω. 1,3 πάντα δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, γράματα, τέχνες, επιστήμες, νόμοι δικαίου καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν.
Ιω. 1,3 Όλα τα δημιουργήματα έγιναν δι' αυτού και χωρίς αυτόν δεν έλαβε ύπαρξη κανένα, από όσα έχουν γίνει.


EΞAIΡΕΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ, ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΩΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ


Τὸ Βυζάντιο, ἡ Ὀρθοδοξία καὶ ἡ ἱστορικὴ συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ. 

Ἄρθρο-ἀπάντηση στὶς ἀνιστόρητες συκοφαντίες τῶν ἐβραιομαρξιστῶν χριστιανομάχων!

Τὸ Ἀνατολικὸ Ρωμαϊκὸ κράτος ἔζησε καὶ διέπρεψε ἐπὶ χίλια περίπου ἔτη μετὰ τὴν ἄδοξη κατάρρευση τοῦ Δυτικοῦ. Κάνοντας ἐδῶ μία παρένθεση νὰ τονίσω ὅτι ἀποτελεῖ ἱκανὴ καὶ ἀναγκαία συνθήκη τὸ στοιχεῖο τῆς ἑνότητος σὲ ἕνα κράτος, πολλῶ δὲ μᾶλλον ὅταν πρόκειται γιὰ μία πολυεθνικὴ αὐτοκρατορία. Ἀξίζει, λοιπόν, νὰ μελετηθοῦν οἱ λόγοι ἀποσυνθέσεως καὶ τελικῆς διαλύσεως τῆς Δυτικῆς αὐτοκρατορίας. 

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2011

Η ΟΡΘΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ


Σώμα Χριστού ο Λαός της εκκλησίας.

Πνεύμα Χριστού οι ιεράρχες της εκκλησίας.
Η εκκλησία είναι διορισμένη και υπεύθυνη για την δωρεάν παιδεία του Λαού !
Η εκκλησία είναι η ένωση των πολλών προσώπων του Λαού στο Ένα της Αγάπης του Θεού το Πνεύμα.

Η εκκλησία είναι Αγία Βασιλεύουσα ουρανού στην γη, και πολίτευμα της, η Πατρική Αγάπη του Θεού.

Η εκκλησία είναι φάρος αγάπης, ανάστασης και αιωνίου ζωής.

Η εκκλησία είναι οι Έλληνες αδελφωμένοι... με ιερείς διακόνους του λαού τους και γέροντες που διδάσκουν την ανάσταση και την ανθρωπιά του Ιησού Χριστού.

Η εκκλησία μπορεί να δώσει ασυλία από το κράτος του σατανά στον Λαό της.
Να δώσει γη στους ακτήμονες.
Να απαλλάξει τον Λαό της από τους παράνομους φόρους των ξένων εθνών.
Να μοιράσει τον ορυκτό πλούτο στην Ελλάδα… και μέσα από αυτήν την τέφρα της, να ξανά αναστήσει την Ελλάδα !

Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2011

Ο ΛΟΓΟΣ


«Εν αρχή ην ο Λόγος, και ο Λόγος ην προς τον Θεόν, και Θεός ην ο Λόγος» (Κατά Ιωάννη, κεφ Α’, στ 1)

Εν αρχή ην ο πατέρας, και ο πατέρας είναι ο υιός, και ο υιός είναι ο Πατέρας… και εσύ άνθρωπε το Όνομα της ουσίας Του και Αυτός που είναι στην ψυχή.

Ορθόδοξη μετάφραση σε ουσία λέξεων Θεού :
«στην αρχή εμείς οι λέξεις που διαβάζεις (ή ακούς), και το Πνεύμα μας είναι εσύ άνθρωπέ μου, Εγώ Μου, εσύ»

Ο Λόγος εστί Πνεύμα ! Και έπλεξαν αγγέλους τα γράμματα, λέξεις με ουσία αλήθειας από στόματος του Θεού, και δόξασε ο Θεός τον άνθρωπο, επικοινωνώντας ο Θεός μαζί του, χαρίζοντάς του νέα μυαλά και νέα νόηση, στο τι εστί Αγάπη, στο τι εστί Ανθρωπιά.

Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ


Εδώ και μερικές μέρες μπήκαμε στην περίοδο της πολιτειακής ανωμαλίας.

Μάταια με διάφορα τερτίπια πολιτικά προσπαθεί η κυβέρνηση να γυρίσει την ψυχολογία του κόσμου και να δεχτεί την εξαθλίωσή του, και με συναίνεση λαού να παραχωρηθεί το Έθνος σε αλλοδαπή κυριαρχία υλική και πνευματική.

Η λύση της ανωμαλίας δεν είναι να κάνουν την όποιου τύπου κυβέρνηση, αλλά να σταματήσουν η κατάρρευση της κοινωνίας, τόσο σε υλικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο. Και σε αυτό ΔΕΝ συμβάλλει κανείς.

ΔΕΝ συμβάλλει γιατί από την μια οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου επιμένουν να μην κάνουν πίσω στα εξοντωτικά μέτρα εναντίον του λαού, επιμένουν να λένε ψέματα στους Έλληνες, επιμένουν να μην εκμεταλλεύονται τον πλούτο της Ελλάδος, αλλά να τον δίνουν στα ξένα χέρια και τελικά επιμένουν στο φόβο μιας ειλικρινούς διαθέσεως αντιμετώπισης των πραγμάτων.

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2011

Η ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (μέρος 2ο)


Αποκάλυψη  Ιωάννου, κεφ κ’ στ.9

«9 Καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς γῆς, καὶ ἐκύκλευσαν τὴν παρεμβολὴν τῶν ἁγίων καὶ τὴν πόλιν τὴν ἠγαπημένην· καὶ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ καὶ κατέφαγεν αὐτούς.»

Κατά Λουκάν, κεφ. ιζ’, στιχ. 20

«20 Ἐπερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν Φαρισαίων πότε ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀπεκρίθη αὐτοῖς καὶ εἶπεν· οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως»

Κατά Μάρκον, κεφ. ιγ’, στ. 19-20

«19 Ἔσονται γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι θλῖψις, οἵα οὐ γέγονε τοιαύτη ἀπ᾿ἀρχῆς κτίσεως ἧς ἔκτισεν ὁ Θεὸς ἕως τοῦ νῦν καὶ οὐ μὴ γένηται. 20 Καὶ εἰ μὴ ἐκολόβωσε Κύριος τὰς ἡμέρας, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ· ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς οὓς ἐξελέξατο ἐκολόβωσε τὰς ἡμέρας.»

Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

Η ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (μέρος 1ο)


Η Αναλαμπή της Ορθοδοξίας θα έλθη μετά τον όλεθρον της λαίλαπος του μεγάλου πολέμου, δια του οποίου «καθαρισθήσεται η γη» (Ιεζεκ.λθ’,16) από των σατανοκρατικών σκοτεινών δυνάμεων και των αμετανοήτων ασεβών οπαδών των, «και κατοικηθήσονται αι νήσοι επ’ ειρήνης» (Ιεζεκ.λθ’,6), ήτοι αι κατά τόπους Ορθόδοξαι Εκκλησίαι (Γρηγορίου Θεολόγου,P.G.36,608).

Τότε ο Θεός θα αναδείξει ευσεβή εκκλησιαστικήν και πολιτικήν παγκόσμιον εξουσίαν, και τον «από πενίας» «βασιλέα» (Ανδρέου δια Χριστόν Σαλού,P.G.111,676,853) «Ιωάννην» (Μεθοδίου, «Χρησμοί και Προφητείαι»,σ.47-48), κατά το «βασιλέα μετά δόξης όψεσθε» (Ησ.λγ’,17,22), τον οποίον, κυριολεκτούμενον επί του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού  (Ησ.λγ’,17,22), αναφέρεται τυπικώς και προδρομικώς και εις τούτον.