Όταν ένας πολεμά για μια ιδέα... αυτός πολεμά ! Όταν όλοι ενωθούν για την ανθρωπιά και το ήθος της ανθρωπιάς και της ειρήνης,
τότε ο Θεός είναι τα πόδια σας, τα χέρια σας, η καρδιά σας...η αγάπη σας.

ΜΕΤΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΡΦΟΣΥΝΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ! ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΥΠΕΡ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ !

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

ΗΠΑ: Ἡ κατάργηση τῶν μετρητῶν ἄρχισε. Μὲ νόμο ἀπαγορεύονται τὰ μετρητὰ σὲ ἀγορὲς μεταχειρισμένων στὴν Λουϊζιάνα


Εἶναι ἀπόλυτη τρέλα!  Ὅταν καταλήγουμε σὲ μία κοινωνία χωρὶς μετρητὰ (cashless society), οἱ τράπεζες, γιὰ τὶς ὁποῖες διαμαρτύρεται ὅλος ὁ κόσμος, θὰ βάζουν τὰ ἄπληστα χοντρὰ δάχτυλά τους σὲ κάθε συναλλαγὴ ποὺ λαμβάνει χώρα.
Καὶ τὰ μεταχειρισμένα ἀγαθά; Πολλοὶ ἄνθρωποι ἀγοράζουν μεταχειρισμένα ἀγαθά, ἐπειδὴ δὲν μποροῦν νὰ ἀντέξουν οἰκονομικὰ νὰ ἀγοράσουν καινούργια, ἐπειδὴ εἶναι φτωχοί. Πολλοὶ ἀπὸ ἐμᾶς γίνονται ὅλο καὶ φτωχότεροι καθημερινά, καὶ αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ ὅλο καὶ περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς πουλᾶμε μεταχειρισμένα προϊόντα μας.
Μπορεῖ νὰ γίνει μία νέα μορφὴ διακρίσεων κατὰ τῶν ἀτόμων ποὺ δὲν ἔχουν ἔλεγχο λογαριασμῶν, χρεωστικὲς κάρτες ἢ πιστωτικὲς κάρτες. Πιστέψτε μέ, θέλουν καὶ τὸν τελευταῖο ἀπὸ ἐμᾶς σὲ αὐτὸ τὸ σύστημα, καὶ τὸ θέλουν τρομερά. Ἔχετε πάνω σας μετρητά; Πολὺ καλὸ ὅταν θέλετε νὰ κάνετε ἀγορές, ὁπουδήποτε ἔτσι; Μπορεῖτε νὰ τὰ χρησιμοποιήσετε γιὰ νὰ πληρώσετε γιὰ ὁτιδήποτε.

Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν συμβαίνει στὴν προκειμένη περίπτωση στὴ Λουιζιάνα τώρα σύμφωνα μὲ ἕνα νόμο ποὺ ψηφίστηκε κατὰ τὴ διάρκεια τῶν φετινῶν νομοθετικῶν συνεδριάσεων. Ὁ νόμος 195, λέει οὐσιαστικὰ ὅτι...  ἐκεῖνοι ποὺ ἀγοράζουν καὶ πωλοῦν τὰ μεταχειρισμένα ἀγαθὰ δὲν μποροῦν νὰ χρησιμοποιήσουν μετρητὰ γιὰ νὰ κάνουν αὐτὲς τὶς συναλλαγές, καὶ αὐτὸς ὁ νόμος πέρασε τόσο ἀθόρυβα ποὺ οἱ περισσότερες ἐπιχειρήσεις δὲν ἔχουν ἰδέα γι’ αὐτό. "Θὰ χάσουμε πολὺ ἀπὸ τὴ δουλειά μας», λέει ὁ Danny Guidry, ὁ ὁποῖος εἶναι ἰδιοκτήτης τῆς ‘Pioneer Trading Post’ στὸ Lafayette. Ἀσχολεῖται μὲ τὴν ἀγορὰ καὶ πώληση μοναδικῶν μεταχειρισμένων εἰδῶν. «Δὲν θέλουμε αὐτὴ ἡ συναλλαγὴ μὲ μετρητὰ νὰ μᾶς ἀπαγορευτεῖ. Εἶναι μία καθημερινὴ συναλλαγή», ἐξηγεῖ ὁ Guidry.
Ο Guidry λέει, "Νομίζω ὅτι στὸν καθένα σὲ αὐτὸν τὸν ἐπιχειρηματικὸ τομέα ἡ εἴδηση αὐτή, σίγουρα θὰ δημιουργήσει πολὺ σάλο."
Ὁ νόμος ἀναφέρει ὅτι ὅσοι ἀγοράζουν ἢ πωλοῦν μεταχειρισμένα ἀγαθὰ ἀπαγορεύεται νὰ κάνουν χρήση μετρητῶν.

Ὁ ἐκπρόσωπος τῆς πολιτείας τῆς Λουϊζιάνα, Rickey Hardy, σὺν-συγγραφέας τοῦ νομοσχεδίου λέει: «μποροῦν νὰ δίνουν μία ἐπιταγὴ ἢ μία ταχυδρομικὴ ἐπιταγή, ἢ ἠλεκτρονικά. Ἕναν ἀπὸ τοὺς τρεῖς αὐτοὺς τρόπους πρέπει νὰ χρησιμοποιεῖται».

Ο Hardy, λέει ὅτι τὸ νομοσχέδιο ἔχει στόχο τοὺς ἐγκληματίες ποὺ κλέβουν ὁτιδήποτε ἀπὸ χαλκὸ μέχρι τηλεοράσεις, καὶ τὰ πωλοῦν γιὰ λίγα χρήματα. Ἔχοντας ἕνα ἴχνος ἀπὸ κάποιο χαρτὶ θὰ εἶναι πιὸ εὔκολο γιὰ τὴν ἀστυνομία νὰ τοὺς βρεῖ.
«Εἶναι ἕνας μηχανισμὸς ποὺ θὰ χρησιμοποιηθεῖ, ὥστε τὸ ἀστυνομικὸ τμῆμα νὰ ἔχει κάποιο στοιχεῖο καὶ νὰ ἔχει τὸ προβάδισμα», ἐξηγεῖ ὁ Hardy.